Cieszyn: przebudowa i adaptacja do nowych potrzeb ul. Mickiewicza

Cieszyn: przebudowa i adaptacja do nowych potrzeb ul. Mickiewicza

Trwa konkurs na adaptację ulicy Mickiewicza na odcinku od Alei J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8. Ta droga diametralnie zmieni swoje przeznaczenie – ulica Mickiewicza, jako arteria wiążąca ul. Puńcowską z Aleją J. Łyska, stanie się zamiennikiem dla wyłączonej z ruchu na skutek osunięcia ziemi ul. Błogockiej.

Wykonanie przebudowy ulicy Mickiewicza wynika z potrzeby zapewnienia alternatywnego ciągu komunikacyjnego w tym obszarze po wyłączeniu z użytkowania odcinka sąsiedniej drogi powiatowej ul. Błogockiej, spowodowanym osunięciem się podłoża gruntowego – wyjaśnia Miejski Zarząd Dróg.

Obecnie dojazd z południowo-wschodnich rejonów miasta w stronę Puńcowa i Dzięgielowa odbywa się za pomocą znacznego objazdu. Droga ta również zapewnia dojazd z centrum miasta do obszarów rekreacyjnych usytuowanych przy Alei J. Łyska. Istniejąca szerokość jezdni ulicy Mickiewicza, wynosząca ok. 3,5 m na odcinku od ul. Kasztanowej do Alei Łyska, nie pozwala obecnie na mijanie się pojazdów, a stan podbudowy uniemożliwia poruszanie się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton. Droga po adaptacji będzie znacznie szersza. Szerokość jezdni (bez krawężnika drogowego) wyniesie 6 metrów.

Wykonana zostanie nowa konstrukcja podbudowy i nawierzchni, nowe chodniki, a także ścieżka rowerowa. Konieczna będzie także przebudowa oświetlenia ulicznego, wodociągu z przyłączami oraz kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej. Na fragmencie drogi powstanie także mur oporowy, wykonany jako konstrukcja żelbetowa z okładziną z kamienia naturalnego – wyjaśnia MZD.

Istotną częścią inwestycji będą również prace w zakresie odwodnienia drogi. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika oraz skarpy ziemnej spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody będą odprowadzane poprzez istniejącą studnię do istniejącego odcinka kanału deszczowego. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe – termin otwarcia ofert minął wczoraj (23 marca).

Materiały prasowe

Zagłosuj!

3 punkty
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 3

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 3

Procent słabych głosów: 100.000000%

Dodaj komentarz