Cieszyn: jest umowa na przebudowę ul. Mickiewicza aż do Al. Łyska

Cieszyn: jest umowa na przebudowę ul. Mickiewicza aż do Al. Łyska

Krok naprzód w infrastrukturze Cieszyna

Dziś (21.04), w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Mickiewicza w Cieszynie. Projekt ma na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa tej drogi gminnej, łączącej dwa różne obszary miasta i zapewniającej alternatywną trasę dla mieszkańców i turystów po wyłączeniu z ruchu ul. Błogockiej – z powodu osuwiska.

Zakres projektu

Roboty drogowe obejmą szereg istotnych modernizacji, takich jak:

 • Poszerzenie drogi z obecnej szerokości 3,5 m do 6 m na odcinku 763,5 m
 • Budowa nowej konstrukcji podbudowy i nawierzchni
 • Budowa 2-metrowej szerokości i 586-metrowej długości ścieżki rowerowej
 • Montaż chodników o szerokości 2 m i 1,2 m, o łącznej długości 179 m
 • Budowa 721-metrowego systemu odwodnienia deszczowego
 • Budowa 35-metrowego muru oporowego
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego z 687-metrową linią kablową i 15 nowymi latarniami
 • Rewizja sieci wodociągowej i związanych z nią przyłączy
 • Rekonstrukcja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej, które przecinają teren projektu

Potrzeba przebudowy

Przebudowa ul. Mickiewicza jest konieczna, aby zapewnić alternatywny ciąg komunikacyjny w tym obszarze po wyłączeniu z użytkowania odcinka sąsiedniej drogi powiatowej ul. Błogockiej, spowodowanym osunięciem się podłoża gruntowego. Obecnie dojazd z południowo-wschodnich dzielnic miasta w kierunku sąsiednich gmin Puńców i Dzięgielów oraz dalej w kierunku przejścia granicznego z Republiką Czeską w Lesznej Górnej odbywa się znacznym objazdem. Droga stanowi również dojazd z osiedla Podgórze do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych przy Al. J. Łyska.

Poprawa dostępności: Obecne ograniczenia ul. Mickiewicza

Istniejąca szerokość ul. Mickiewicza, wynosząca ok. 3,5 m na odcinku od ul. Kasztanowej do Al. Łyska, nie zapewnia obecnie wystarczającej przestrzeni do wymijania się pojazdów. Ponadto zły stan podbudowy uniemożliwia poruszanie się pojazdów o DMC powyżej 8 ton.

Kto i za ile?

Prace budowlane zostaną wykonane przez konsorcjum dwóch renomowanych firm:

 • Instal Cymorek Spółka z o.o., lider konsorcjum z siedzibą w Kiczycach,
 • Auto-Trans Asfalty Sp z o.o., partner konsorcjum z siedzibą w Gierałtowicach.

Całkowita wartość robót wynosi 5 976 665,94 zł, z czego znaczna część finansowania pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład na Inwestycje Strategiczne.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Programu “Polski Ład”, inicjatywy rządowej mającej na celu stymulowanie strategicznych inwestycji w całym kraju. Łącznie 5 000 000 zł zostanie przyznane na przebudowę ul. Mickiewicza w ramach tego programu.

Termin realizacji

Konsorcjum Instal Cymorek i Auto-Trans Asfalty otrzymało termin na zakończenie projektu do 21 lutego 2024 r. Taki harmonogram daje nadzieję, że mieszkańcy Cieszyna oraz okolicznych miejscowości będą mogli korzystać z nowo wyremontowanej ulicy Mickiewicza już w niedalekiej przyszłości.

Przebudowa ul. Mickiewicza w Cieszynie to inwestycja, która przyczyni się do zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i okolic. Dzięki temu projektowi, dojazd z osiedli do sąsiednich gmin, granicy oraz terenów rekreacyjnych będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.

Zagłosuj!

4 punkty
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 4

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 25.000000%

Słabe: 3

Procent słabych głosów: 75.000000%

Dodaj komentarz