[Cieszyn] Będzie remont ul. Frysztackiej!

[Cieszyn] Będzie remont ul. Frysztackiej!

W zeszłym tygodniu odbyło się ostatnie przed wyborami samorządowymi zgromadzenie Rady Miasta w Cieszynie. Zobacz podsumowanie decyzji, które podjęto.

Remont Frysztackiej

Rada Miejska zdecydowała się wesprzeć powiat w realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie. Dzięki decyzji klubu CRS Cieszyński Ruch Społeczny uchwalono, że  miasto sfinansuje 50 % wartości inwestycji której szacunkowy koszt to 3 200 000 zł. Długo oczekiwana inwestycja zostanie zrealizowana w 2019 roku. Będzie to kolejny wyremontowany odcinek jednej z najważniejszych dróg Cieszyna.

Zasłużeni dla miasta

Rada Miejska postanowiła uhonorować Laurem Srebrnej Cieszynianki Panią Jolantę Dygoś – dyrektorkę festiwalu filmowego Kino na Granicy, który w tym roku obchodził 20 lecie. Impreza  ściąga nie tylko miłośników polskiego oraz czeskiego kina z obu brzegów Olzy ale również z całej Polski. Natomiast Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzyma Pan Eugeniusz Raabe – działacz kulturalny, prezes koła Mały Jaworowy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Z troską o osoby starsze

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przed wyborami najdłużej omawianym tematem była polityka senioralna w Cieszynie.  Projekt uchwały zawierał zadania, jakie powinny realizować władze miasta w ciągu kolejnych czterech lat. Nikt z radnych nie miał zastrzeżeń, co do zasadności eliminacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, wspierania działalności Domu Spokojnej Starości czy opracowanie systemu dowozów osób starszych do poradni lekarskich. Jednak zdaniem Gabrieli Staszkiewicz (przewodniczącej Rady Miasta – przyp. red.) oraz członków klubu CRS dokument ma charakter zbyt ogólny. Nie zawiera  zarówno kosztów i źródeł finansowania poszczególnych zadań jak i informacji, które z zadań będą realizowane w najbliższym roku. Radnym nie przedstawiono również wyników konsultacji społecznych, choć te były przeprowadzane. Mimo tych wątpliwości Polityka Senioralna, choć niejednogłośnie, została przyjęta.

Artykuł sponsorowany sfinansowany przez KW Cieszyński Ruch Społeczny CRS

Zagłosuj!

11 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 11

Fajne: 8

Procent fajnych głosów: 72.727273%

Słabe: 3

Procent słabych głosów: 27.272727%

Dodaj komentarz