Cieszyn: przebudowa Katowickiej i zmiany w kursowaniu autobusów

Cieszyn: przebudowa Katowickiej i zmiany w kursowaniu autobusów

Od poniedziałku 12.08.2019r. rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ulicy Katowickiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Liburnia, Stawowa do skrzyżowania z ulicą Moniuszki.

Podstawowe prace drogowców polegać będą na frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni, ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej oraz wymianie krawężnika. W trakcie robót ustawione zostanie oznakowanie pionowe ostrzegające i informujące o ograniczeniach oraz utrudnieniach spowodowanych robotami. 

Czasowe zmiany w kursowaniu autobusów linii 5, 21, 40 i 41.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z remontem ul. Katowickiej i czasowym zamknięciem ul. Moniuszki, czasowo wystąpią utrudnienia w kursowaniu autobusów na os. Liburnia. Czasowe zmiany w kursowaniu autobusów dotyczą linii 5, 21, 40 i 41.

Autobusy linii numer:
21, 40 – będą kursować ulicą Filasiewicza i Bucewicza, w związku z czym zmieni się kolejność obsługi przystanków autobusowych z Szymanowskiego, Moniuszki Cmentarz, Moniuszki Żłobek na Moniuszki Cmentarz, Moniuszki Żłobek, Szymanowskiego.
5, 41 – będą kursować ulicą Filasiewicza i Bucewicza, w związku z czym będą omijać przystanek Szymanowskiego. Prosimy o korzystanie z przystanku Bucewicza.

Planowe rozpoczęcie robót od dnia 12.08.2019r.

ZA UTRUDNIENIA SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI W IMIENIU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG PRZEPRASZAMY.

Źródło: UM Cieszyn i Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 10

Fajne: 6

Procent fajnych głosów: 60.000000%

Słabe: 4

Procent słabych głosów: 40.000000%

Dodaj komentarz