Została podpisana umowa na przebudowę ul. Kościuszki w Cieszynie

Została podpisana umowa na przebudowę ul. Kościuszki w Cieszynie

Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi publicznej o kategorii drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Cieszynie.

Została podpisana umowa na przebudowę ul. Kościuszki w Cieszynie

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Cieszyn p.n. „Modernizacja dróg gminnych” i środków finansowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewidywany zakres robót podstawowych:

– długość: 550,00 m

– powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni: 4300,00 m2

– powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów: 220,00 m2

– powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów, razem: 4300,00+220,00 = 4520,00 m2

– korytka betonowe: 130,00 m

– odwodnienie liniowe: 10,00 m

– podbudowa nawierzchni chodnika i zjazdów z kruszywa kamiennego: 1640,00 m2

– ułożenie krawężnika drogowego, betonowego o wymiarach 15×30(22)x100cm: 1310,00 m – ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm: 1220,00 m

– wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6cm: 1516,80 m2

– wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 6cm: 140,00 m2

Wykonawcą robót jest: Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Irysowa 1 55 – 040 Kobierzyce

Termin zakończenia robót: do dnia 3 grudnia 2021r.

Kwota inwestycji: 1 152 279,14 zł brutto

Źródło: mzd.cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz