Nowy dworzec w Cieszynie ma szansę na tyt. modernizacji roku. Zagłosuj online!

Nowy dworzec w Cieszynie ma szansę na tyt. modernizacji roku. Zagłosuj online!

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie jako najciekawsza modernizacja ukończona w 2017 roku znalazł się na liście konkursu, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku oraz wyróżniających się szczególnymi walorami.

Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. W konkursie mogą brać udział nowo wybudowane obiekty w przestrzeni urbanistycznej. Nie mogło więc wśród nich zabraknąć cieszyńskiej inwestycji.

Konkurs „Modernizacja Roku” przewiduje trzy stopnie uznania. Tytułu „Modernizacja Roku” – (I stopień) przyznaje się w każdej kategorii dla: inwestora, wykonawcy i autora projektu. Zwycięzcy otrzymują statuetki „Modernizacji Roku”, dyplomy oraz bezpłatne promocje na łamach prasy i na stronie internetowej. II stopień oznacza przyznanie tablicy – wyróżnienia „Modernizacja Roku” w każdej kategorii także dla wszystkich 3 uczestników procesu modernizacyjnego oraz bezpłatnej promocji. Organizatorzy konkursu przewidzieli również „Nagrodę Specjalną” przyznawaną przez poszczególnych organizatorów konkursu, sponsorów, patronów, partnerów medialnych, instytucji publicznych oraz Kapituły Konkursu.

– Nagrodę przyznaje jury konkursowe w porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy lub finansowy. Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Laureat ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł „Modernizacja Roku” oraz prawo używania logo konkursu i tytułu „Modernizacja Roku” w swoich materiałach promocyjno-reklamowych. W uzasadnionych przypadkach jury może przyznać nagrodę specjalną konkursu za dokonania modernizacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji konkursu – czytamy na stronie http://www.modernizacjaroku.org.pl.

Patronat nad wydarzeniem objęło między innymi: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Marszałek Województwa Opolskiego.

Swój głos na Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie można oddać na stronie http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/245-cieszyn.html

Źródło: UM Cieszyn

Zagłosuj!

27 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 33

Fajne: 27

Procent fajnych głosów: 81.818182%

Słabe: 6

Procent słabych głosów: 18.181818%

Ten wpis został dodany przez jednego z czytelników lub redakcję. U nas każdy może dodać coś od siebie:) Dodaj swój własny wpis!

Dodaj komentarz