Znamy wyniki głosowania do Budżetu Obywatelskiego!!! Zobacz zwycięskie projekty które zostaną zrealizowane w Cieszynie!

Znamy wyniki głosowania do Budżetu Obywatelskiego!!! Zobacz zwycięskie projekty które zostaną zrealizowane w Cieszynie!

Znane są już wyniki głosowania na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Warto zaznaczyć, że w tegorocznej edycji oddano 4906 głosów – o ponad 931 więcej niż w roku ubiegłym! Jak widać idea budżetu partycypacyjnego zyskuje coraz większą popularność.

W tegorocznej edycji złożono 27 projektów, do głosowania zostało wybranych 14 z nich. Grupą wiekową, która najliczniej wzięła udział w głosowaniu, były osoby w wieku 60+ (28% głosujących). Duża część zgłoszeń należała do mieszkańców w wieku 36-49 (27,2%). 18,7% głosów oddały osoby do 25 roku życia. Nieco mniej osoby w wieku 26-36 lat (14,5%). Najmniejszy udział w głosowaniu mieli mieszkańcy w wieku 50-59 lat (11,6%).

Znamy wyniki głosowania do Budżetu Obywatelskiego!!! Zobacz zwycięskie projekty które zostaną zrealizowane w Cieszynie!
Liczba oddanych głosów w głosowaniu w 2020r.

Jak wskazują statystyki, konsultacjami bardziej zainteresowane były kobiety – oddały one 58% wszystkich głosów. Zebrane dane pokazują również, że najwięcej głosów zostało oddanych pierwszego i ostatniego dnia konsultacji – odpowiednio 468 i 498.

Projekty które wygrały:

  1. W tym roku najwyższą liczbę głosów (1018) uzyskał projekt pod nazwą „TWOJE MEDIA W BIBLIOTECE”, którego przewidywalny koszt wynosi 67.700,00 zł. Projekt obejmuje zakup 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera plików, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa do sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie pn. “TWOJEmedia”, gdzie prowadzone są warsztaty i kursy komputerowe dla mieszkańców Cieszyna, w tym seniorów. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez bezpłatny dostęp do nowoczesnego sprzętu, nowych technologii i Internetu oraz pomoc mieszkańcom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie dostępny nieodpłatnie w sali multimedialnej Szacuje się, że z zakupionego sprzętu skorzysta rocznie co najmniej 500 osób.
  2. Do realizacji wybrany został również projekt „Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna” zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (810 głosów). Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla wszystkich jednostek OSP znajdujących się w Cieszynie, niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych oraz ochrony strażaków podczas działań ratowniczych. Szacunkowy koszt projektu to 199 740 zł.
  3. Kolejnym z projektów wybranych do realizacji, na który oddano 598 głosów jest “Bieżnia – bieg po zdrowie” (przewidywalny koszt 200.000,00 zł) Budowa 4-torowej bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Założeniem projektu jest podniesienie jakości wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Bieżnia, która powstanie na terenie szkoły będzie udostępniona wszystkim mieszkańcom Cieszyna.

Szczegółowe wyniki głosowania:

Znamy wyniki głosowania do Budżetu Obywatelskiego!!! Zobacz zwycięskie projekty które zostaną zrealizowane w Cieszynie!
Wyniki głosowania na projekty BO. Źródło: cieszyn.budzet-obywatelski.org

Urząd Miasta Cieszyn dziękuje wszystkim, którzy złożyli propozycje projektów, i tym, którzy wzięli udział w głosowaniu. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Oficjalne wyniki głosowania: TUTAJ

Informacja prasowa UM Cieszyn

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 8

Fajne: 5

Procent fajnych głosów: 62.500000%

Słabe: 3

Procent słabych głosów: 37.500000%

Dodaj komentarz