Jaskinie w Gminie Brenna? [ZOBACZ GDZIE]

Jaskinie w Gminie Brenna? [ZOBACZ GDZIE]

Czy wiedzieliście, że w Gminie Brenna znajduje się aż 5 jaskiń?

Jaskinia Wiślańska

Jaskinia ta jest największą na terenie gminy Brenna, odkryta została w 2003r. Obecnie długość korytarzy jaskini wynosi 2275m, a deniwelacja 41m. Znaleziono w niej nietypowe jak na warunki fliszowe nacieki: kalcytowe stalaktyty, draperie, grzybki oraz skupiska niewielkich kryształów gipsu.

Ze względu na prowadzone badania naukowe, jaskinia ta jest zamknięta i niedostępna dla osób niezrzeszonych w klubach jaskiniowych.


Jaskinia Głęboka w Stołowie

Jaskinia Głęboka w Stołowie położona jest na wysokości 970 m n.p.m. Długość jej korytarzy wynosi 554m zaś głębokość to 25m. Jaskinię odkrył 26 kwietnia 2003 Czesław Szura. Został wtedy odgruzowany otwór, a jaskinię zwiedzono do I dna. Następnie podczas kilkunastu akcji jaskinia została wyeksplorowana i zdokumentowana przez członków SBB U. Tebin, J. Pysz, i M. Wójcik pod kierownictwem C. Szury.

Jaskinia Salmopolska

Znajduje się w pobliżu przełęczy Salmopolskiej od strony zachodniej na terenie granic Brennej ze Szczyrkiem, na wysokości 910 m n.p.m. Została odkryta w 1969 roku przez J. Liońskiego i Z. Łodygina. Posiada 115 m długości korytarzy.

Zwiedzanie jest bardzo trudne i niebezpieczne, wyłącznie dla speleologów.

Jaskinia na Trzech Kopcach

– ustanowiona pomnikiem przyrody w 1980r. wejście do jaskini położone jest na wysokości 980 m n.p.m., na południowych stokach góry Trzy Kopce (1082m.n.p.m.) . Długość korytarzy 1244m, deniwelacja: 32,6 m (+4,6/-28). Jest to jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach warstw godulskich  i rozsunięcia się masywu skalnego na stoku. Stanowi ona skomplikowany, labiryntowy system korytarzy rozwiniętych na kilku poziomach. Otwór wejściowy do jaskini to prostokątna studnia o głębokości 4,3m. Korytarze mają kształty prostokątne, trójkątne, trapezowe, w kilku miejscach przechodzą w większe sale ( np. „Sala z obeliskiem”, lub „Sala Zbójców”, „Sala Rycerska”, „Sala Kaśki” , „Jadalnia”, „Sala Kazików”). Pierwsze prace eksploracyjne rozpoczęły się w 1946 r. Aktualnie jest to trzecia co do długości jaskinia w  polskich Karpatach fliszowych, będąca zarazem najbardziej znaną z jaskiń w Beskidach. Ze względu na trudne warunki poruszania się w niej  nie powinna być  dostępna dla niezorganizowanego ruchu turystycznego, zwłaszcza w okresie zimowym. W jaskini tej bowiem panują sprzyjające warunki hibernacji chronionych i  rzadkich gatunków nietoperzy, np. podkowca małego, nocka dużego i orzęsionego, gacka brunatnego i wielu innych. Dojście: czerwonym szlakiem turystycznym z przełęczy Karkoszczonka na Klimczok. Po około 40 min. marszu pod górę, gdy szlak zaczyna skręcać w prawo idziemy prosto w kierunku szczytu Trzech Kopców. Otwór wejściowy jaskini znajduje się ok.  200 metrów dalej. Uwaga często błędnie podaje się, że jaskinia ta zajduje się na terenie Szczyrku.

Jaskinia w Stołowie

Położona jest na przełęczy pomiędzy Trzema Kopcami a Stołowem na wysokości 1005 m n.p.m. Została odkryta w 1970 roku przez G. Kasska, posiada 21m długości korytarzy. Wejście do niej jest bardzo trudne, dostępne wyłącznie dla speleologów. Zimowymi mieszkańcami jaskini są nietoperze.

źródło: http://www.turysta.brenna.org.pl/pl/jaskinie

Zagłosuj!

22 punkty
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 28

Fajne: 22

Procent fajnych głosów: 78.571429%

Słabe: 6

Procent słabych głosów: 21.428571%

Dodaj komentarz