Remonty dróg w powiecie.

Remonty dróg w powiecie.

Starosta Mieczysław Szczurek poinformował że w przyszłym roku powiat nie wyda więcej niż w tym roku pieniędzy na remonty dróg publicznych.

Remonty dróg w powiecie.

W projekcie budżetu na obecny, kończący się rok powiat planował przeznaczyć na zadania drogowe kwotę ponad 18 mln zł. Jakie są prognozy na 2022 rok?- Na etapie planowania budżetu mogę powiedzieć, że mniej więcej z dokładnością 10-procentową mamy taki sam jak w tym roku poziom środków przeznaczonych na remonty dróg. Przygotowujemy listę planowanych inwestycji, jednak dopóki Rada Powiatu nie zatwierdzi budżetu, może ona ulec zmianie – mówił Szczurek.

Szef powiatowego samorządu zapytany został też o kondycję finansową powiatu. – Po wielu spotkaniach z wójtami, burmistrzami, starostami z innych gmin i powiatów, na których słyszałem o ich problemach z dopinaniem budżetów, o kondycji finansowej można powiedzieć wszystko oprócz tego, że jest dobra. Zobaczymy, jakie dodatkowe środki będzie można pozyskać, skąd pozyskać dofinansowania.

Źródło : ox.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz