Podsumowanie 50 obrad Rady Powiatu Cieszyńskiego

Podsumowanie 50 obrad Rady Powiatu Cieszyńskiego

Podczas 50. sesji Radni Powiatu Cieszyńskiego zapoznali się, między innymi, z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji w minionym roku oraz z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego przygotowaną przez cieszyński sanepid.

Głosowano również nad uchwałami dotyczącymi powiatowego programu zapobiegania przestępczości na lata 2023-2028, wystąpienia Powiatu ze stowarzyszenia “Śląska Organizacja Turystyczna” i przystąpienia Powiatu do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Podsumowanie 50. sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego

  • Sesja odbyła się 27 marca 2018 roku
  • W obradach brało udział 26 radnych
  • Na początku odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla starosty i zarządu powiatu za wykonanie budżetu za 2017 rok
  • Następnie przedstawiono informację o stanie powiatowego budżetu oraz podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok
  • Przedstawiono również informację o zakupie ambulansu dla powiatu, który będzie obsługiwał powiat bielski, powiat cieszyński, żywiecki i miasto Bielsko-Biała
  • Omówiono sytuację szpitali w województwie, która została określona jako tragiczna, z wyjątkiem kilku placówek, które dobrze funkcjonują
  • Poruszono kwestię wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe w czasie wycieczek szkolnych oraz wystąpiono do posłanki o doprecyzowanie przepisów w tej kwestii
  • Zajęto się również analizą stanu bazy sportowej placówek oświatowych i podjęto decyzję o dalszych działaniach w tej sprawie wraz z komisją oświaty
  • Na sesji nie zgłoszono żadnych oświadczeń radnych ani innych komunikatów.

Retransmisja wideo całego posiedzenia dostępna jest tutaj.

Porządek obrad: link

Źródło: Powiat Cieszyński

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz