Cieszyn: odkrywamy tajemnicę zapadlisk – przyczyny, naprawa i przyszłe działania

<strong>Cieszyn: odkrywamy tajemnicę zapadlisk – przyczyny, naprawa i przyszłe działania</strong>

W ostatnich tygodniach mieszkańcy Cieszyna zaniepokojeni byli pojawieniem się dwóch zapadlisk na lokalnych ulicach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej przyczynom powstania tych niebezpiecznych zjawisk, jak również jakie działania zostaną podjęte w celu naprawy i zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości.

Przyczyny zapadlisk na ul. Przepilińskiego i ul. Krzywej

Jak się okazuje, przyczyny powstania zapadlisk na ul. Przepilińskiego i ul. Krzywej są różne. W przypadku ul. Krzywej, dziura powstała w wyniku awarii wodociągu. Na ul. Przepilińskiego zapadlisko było spowodowane wypłukiwaniem przez wody deszczowe nasypów powstałych w wyniku różnych prac drogowych i kanalizacyjnych.

Awaria wodociągu na ul. Krzywej

Awaria wodociągu na ul. Krzywej była przyczyną jednego z zapadlisk. Na szczęście, eksperci twierdzą, że nie ma mowy o dużej skali zjawiska. W celu uniknięcia przyszłych problemów, trwają prace nad naprawą i wzmocnieniem wodociągu w tym miejscu.

Wypłukiwanie nasypów na ul. Przepilińskiego

Na ul. Przepilińskiego problemem okazało się wypłukiwanie nasypów przez wody deszczowe. W celu zbadania sytuacji przeprowadzono badania sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz wodociągowej. Okazało się, że żadna z infrastruktur nie jest zniszczona, jednak konieczne będzie przeprowadzenie innych prac.

Plan naprawy i przyszłe działania

Wiceburmistrz Cieszyna, Przemysław Major, wyjaśnia, że w przypadku ul. Przepilińskiego konieczne będzie przeprowadzenie prac mających na celu wykonanie drenażu oraz podpięcia cieku podziemnego do kanalizacji pełnospławnej. Tego rodzaju działania mają na celu uniknięcie powtórnego wystąpienia podobnych problemów w przyszłości i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Cieszyna.

Dokumentacja geologiczna wraz z wykazem koniecznych prac i szacunkowym kosztorysem została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg (PZD). Wstępny kosztorys w zakresie wykonania drenażu i podpięcia tego cieku podziemnego do kanalizacji pełnospławnej wynosi około 73 tys. zł. Finalny zakres prac będzie wynikał z uzgodnień z PZD.

Zapobieganie przyszłym zapadliskom w Cieszynie

Aby zapobiec powstawaniu kolejnych zapadlisk na terenie miasta, władze Cieszyna deklarują współpracę z Powiatowym Zarządem Dróg w celu monitorowania i utrzymania odpowiedniego stanu infrastruktury.

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 3

Fajne: 2

Procent fajnych głosów: 66.666667%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 33.333333%

Dodaj komentarz