Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza pocztówka bożonarodzeniowa dla znajomych w Czechach”


Gmina Hażlach i Gminny Ośrodek Kultury ogłaszają konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą pocztówkę bożonarodzeniową dla znajomych w Czechach”. Jego celem jest przygotowanie pocztówki z życzeniami dla rówieśników w przedszkolu i szkole w Czechach. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Pocztówka bożonarodzeniowa ma być wykonana samodzielnie w dowolnej technice. Format pracy – od A6 do A4.Konkurs adresowany jest do dzieci z Gminy Hażlach w wieku od 3 do 15 lat. Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie pracy wraz z metryczką do dnia 15 grudnia 2021 roku do godziny 16.00 do Domu Przyrodnika w Hażlachu (Hażlach, ulica Główna 2/plac prof. Wiktora Wawrzyczka) lub do godz. 14.00 do siedziby GOK w Pogwizdowie.Konkurs jest realizowany w ramach projektu transgranicznego „Kultura w dolinie rzeki Olzy/Kultura v údolí řeky Olše”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Regulamin oraz karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej GOK Hażlach.

Źródło: hazlach.pl

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz