Co udało się CRS przez ostatnie lata?

Co udało się CRS przez ostatnie lata?

Najpierw należy rozmawiać

Członkowie Cieszyńskiego Ruchu Społecznego od samego początku istnienia ruchu zakładali, że należy rozmawiać ze wszystkimi, którzy chcą. Nie należy nikogo wykluczać z dyskusji, gdyż Cieszyn jest najważniejszy. Obraną ścieżkę kontynuowano także podczas mijającej kadencji. Potwierdzają to słowa Gabrieli Staszkiewicz – kandydatki na urząd burmistrza: Przez ostatnie cztery lata CRS starał się współpracować z Panem Burmistrzem. Jeśli projekty, które nam przedstawiał, miały sprawić, że w mieście będzie żyć się lepiej, to zawsze za nimi głosowaliśmy

artykuł sponsorowany

Dbając o dzieci

W obecnej kadencji wiele inwestycji w mieście dotyczyło szkół. Cieszyński Ruch Społeczny głosował za uchwaleniem projektów, które w większości zostały zrealizowane. Spore wsparcie od miasta otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1, gdzie dokończono budowę sali gimnastycznej. Postanowiono, by pójść o krok dalej i wesprzeć sport w centrum miasta. Zrealizowano budowę nowoczesnego boiska przy szkole oraz siłowni pod chmurką, która jest jego integralną częścią. Wsparto również budowę sali przy Szkole Podstawowej nr 7 w Krasnej. Nie można zapomnieć także o termomodernizacji obiektów szkolnych w Cieszynie. Staraniem m.in. radnych CRS z budżetu miasta sfinansowano inwestycje, które poprawiają efektywność grzewczą budynków oraz sam ich wygląd. W obecnej kadencji tego typu inwestycji doczekały się SP 3, SP 4 oraz SP 6.

Rozwój współpracy z Uniwersytetem Śląskim

Rada Miejska podjęła uchwałę o strategicznej współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Za tą nazwą kryje się wsparcie Uniwersytetu Śląskiego w modernizacji basenu i obiektów sportowych. Jak przyznał obecny radny CRS – Krzysztof Pszczółka: Z basenu oraz hali sportowej korzystają przede wszystkim mieszkańcy miasta. Szacuje się, że jest ich 80% sumy wszystkich korzystających. Najwięcej spośród nich jest osób działających w ramach lokalnych klubów sportowych oraz uczniowie szkół. Miasto w dwóch ratach przekaże Uniwersytetowi Śląskiemu milion złotych. Inwestycje zostaną wsparte również przez Powiat oraz Ministerstwo Sportu.

Remonty i inwestycje

Największym wyzwaniem infrastrukturalnym w mieście było wybudowanie nowego węzła przesiadkowego. Zapełnienie luki po byłym dworcu PKS wymagało sporo wysiłku wielu ludzi, w tym także radnych, o których skwapliwie się zapomina przy poruszaniu tego ważnego tematu. Wartość inwestycji wyniosła około 20 milionów złotych. Radnym CRS bardzo zależało na poprawie dróg w Cieszynie. Ich pogarszający się stan jest chyba najbardziej widoczny ze wszystkich problemów w mieście, dlatego nie wahano się przed wsparciem Powiatu w remontach dróg, które do niego należą. Dzięki kooperacji obu struktur samorządowych udało się wyremontować ulicę Pikiety, a także część ulicy Frysztackiej. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyznano Powiatowi kolejną pomoc finansową, dzięki której w 2019 roku zostanie zmodernizowany mur oporowy oraz generalny remont nawierzchni ulicy Frysztackiej od ronda przy kościele św. Jerzego do zbiegu z ulicą Folwarczną. Remont ten ma zniwelować również przewężenie jezdni. Dzięki staraniom naszego klubu udało się w tym roku znaleźć również środki na zakup od dawna potrzebnej sceny mobilnej z prawdziwego zdarzenia. Radni CRS wsparli głosami także modernizację miejskiego oświetlenia. Inwestycja ta przyniesie miastu około 300 tysięcy złotych oszczędności rocznie.

Wspierając NGO-sy

W samym Cieszynie istnieje około stu trzydziestu organizacji pozarządowych o bardzo różnym profilu działalności. Istotnym zadaniem dla miasta jest wspieranie NGO-sów na różnych płaszczyznach, czasem także finansowo. Radni CRS w mijającej kadencji dbali również o to, by tego wsparcia nie odbierano. Nie było zgody na pozbawienie takiego wsparcia takich podmiotów jak Klub Abstynenta, czy Przedszkole Słoneczko.

Profilaktyka zdrowotna

Chociaż dbanie o zdrowie obywateli to w głównej mierze zadanie dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia to Rada Miejska nie uchylała się od pomocy także w tym zakresie. Radni CRS wsparli swymi głosami realizację programów zdrowotnych skierowanych do dzieci oraz seniorów. Z budżetu miasta sfinansowano opiekę dentystyczną dla dzieci, szczepienia dla osób starszych oraz szczepienia dla dziewczynek przeciwko HPV, który prowadzi do choroby nowotworowej szyjki macicy.

KW Cieszyński Ruch Społeczny CRS – Lista nr 26

O programie CRS i Gabrieli Staszkiewicz

Kandydaci do Rady Miejskiej: https://www.crs.cieszyn.pl/kandydaci

Program CRS: https://www.crs.cieszyn.pl/program

 

Kandydatka na burmistrza Cieszyna: Gabriela Staszkiewicz

Co udało się CRS przez ostatnie lata?

Zobacz więcej: www.GabrielaStaszkiewicz.pl

 

Artykuł sponsorowany. Sfinansowano z środków KW Cieszyński Ruch Społeczny CRS

Zagłosuj!

0 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 18

Fajne: 6

Procent fajnych głosów: 33.333333%

Słabe: 12

Procent słabych głosów: 66.666667%

Dodaj komentarz