Cieszyn: Mieszkańcy zdecydowali!

Cieszyn: Mieszkańcy zdecydowali!

Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2023 rok. Warto zaznaczyć, że w tegorocznej edycji oddano 2699 ważnych głosów.

Jak zdecydowali Mieszkańcy? W tym roku najwyższą liczbę głosów (1158) uzyskał projekt nr 9 – Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiksu na Placu Św. Krzyża w Cieszynie. Przewidywany koszt jego realizacji to 74.000,00 zł.

Cieszyn: Mieszkańcy zdecydowali!

/zdjęcie fot. BSK/

Celem tego projektu jest renowacja kamiennego krucyfiksu na Placu św. Krzyża w Cieszynie. Ten wspaniały zabytek architektury pochodzący z 1764 roku jest w fatalnym stanie technicznym, jego wygląd zdecydowanie odbiega od zmodernizowanej ul. Głębokiej oraz pięknie zmienionego Placu Św. Krzyża. Usytuowanie krucyfiksu w centralnym punkcie Cieszyna powoduje, iż jest on oglądany przez tysiące ludzi przechodzących ulicą Głęboką. Realizacja projektu pokaże dbałość mieszkańców o wartości historyczne – czytamy w opisie projektu, który zdobył największa liczbę głosów mieszkańców.

Do realizacji wybrany został również projekt nr 10 – Siatkówka plażowa w Krasnej (654 głosy). Koszt projektu to 160.000,00 zł. Projekt obejmuje budowę boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie.

Teren przyległy do szkoły może stanowić centrum sportowo-rekreacyjne dzielnicy Krasna. Znajduje się tu nowoczesna hala sportowa, boisko wielofunkcyjne oraz nowo powstały plac zabaw. Uzupełnieniem bazy sportowo-rekreacyjnej będzie boisko do piłki plażowej, które umożliwi prowadzenie treningów, rozgrywanie towarzyskich turniejów i lokalnych rozgrywek siatkowej piłki plażowej – wyjaśnia pomysłodawca.

Cieszyn: Mieszkańcy zdecydowali!

/zdjęcie poglądowe, fot. pixabay/

Kolejnym projektem z najwyższą liczbą oddanych głosów (492) jest projekt nr 3 – Murale po cieszyńsku. Warto jednak zauważyć, że po rozdysponowaniu środków przeznaczonych na realizację projektów znajdujących się na dwóch pierwszych miejscach w rankingu Budżetu Obywatelskiego, które całościowo wynoszą 360.000,00 zł – w puli pozostało jedynie 126.000,00 zł. Zdecydowano więc, że projekt, który zdobył trzecie miejsce w głosowaniu – będzie realizowany, ale w ograniczonym zakresie (pierwotnie jego koszt wskazywano na 179.988,00 zł). Tym samym, pozostała kwota przewidziana na realizację projektów w Budżecie Obywatelskim zostanie w pełni wykorzystana.

Cieszyn: Mieszkańcy zdecydowali!

/zdjęcie dołączone do projektu nr 3 Murale po cieszyńsku – pierwotna koncepcja/

Murale, które z pewnością będą wyjątkowe i nawiązywać będą do potencjału kulturowego Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej mają również dodatkowy walor.

Murale będą antysmogowe, tzn. takie, które redukują ilość cząstek z tzw. smogu miejskiego poprzez proces fotokatalizy. Producenci podają, że 1 m2 pokryty tego typu farbą może redukować ilość smogu, jak 1 dojrzałe drzewo. Ilość redukowanego smogu jest uzależniona od wielu czynników, a walor antysmogowy jest wyłącznie dodatkiem do murali i nie ma na celu zastąpienia drzew – czytamy w opisie.

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli propozycje projektów, i tym, którzy wzięli udział w głosowaniu. Dzięki temu wszyscy możemy cieszyć się efektami tej formy obywatelskiego zaangażowania. Możemy również mieć pewność, że zaproszenie mieszkańców do decydowania o mieście to recepta na lepsze, szczęśliwsze i bardziej przyjazne miejsce do życia.

Już dzisiaj zachęcam do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyna


Źródło: cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz