Cieszyn: Ja – bezpieczna w podróży, w pracy, w wirtualnym świecie

Cieszyn: Ja – bezpieczna w podróży, w pracy, w wirtualnym świecie

Ja – bezpieczna w podróży, w pracy, w wirtualnym świecie

Termin warsztatu: 29 lipca 2023 godz. 9.30 – 13.30
Miejsce: Fundacja Zielone Pojęcie, Cieszyn, ul. Górna 16

Żyjemy w czasach ogromnych możliwości, które dla naszych przodków nie były dostępne, lub przynajmniej nie były tak oczywiste jak dla nas. Możemy podróżować właściwie po całej kuli ziemskiej, spędzać wakacje w odległych zakątkach świata, zmienić kraj zamieszkania lub przynajmniej nabierać doświadczenia zawodowego daleko od swojej rodzinnej miejscowości. A nawet gdy nie oddalamy się zbytnio od miejsca, w którym żyjemy, możemy podróżować wirtualnie – dzięki Internetowi możliwości, w tym możliwości poznawania ludzi, są dziś olbrzymie.

Niestety, wraz z tymi możliwościami, pojawiły się także nowe zagrożenia. Jak ich uniknąć, jak rozsądnie korzystać z dobrodziejstw dzisiejszego świata nie narażając bezpieczeństwa własnego i członków swojej rodziny? Zapraszamy na wyjątkowo ciekawe spotkanie, uczące podstaw mądrego korzystania z dobrodziejstw XXI wieku.

Szczegóły: Handel Ludźmi nie jest zjawiskiem nowym, jednak w ostatniej dekadzie XX w. na kontynencie europejskim nastąpił poważny wzrost skali tego zjawiska. Jest to najszybciej rozwijające się przestępstwo na świecie zaraz po handlu bronią i narkotykami, co stwarza realne zagrożenie dla różnych grup społecznych zarówno w Polsce jak i na świecie. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z tym zjawiskiem i zdobyć wiedzę potrzebną dla ochrony siebie i swoich bliskich zarówno w kontaktach z osobami, które poznajemy osobiście, czy w Internecie, oraz w przypadku podróżowania lub szukania pracy poza granicami naszego kraju.

Ta wiedza, nawet jeśli wydaje Ci się odległa, poprawia nasze bezpieczeństwo na co dzień.Podczas warsztatów poruszymy min. kwestie:
– zjawiska handlu ludźmi w Polsce i na świecie
– jak dbać o swoje bezpieczeństwo podróżując po Polsce i po świecie
–na co zwracać uwagę w kontakcie z nowo poznanymi osobami w czasie podróży czy też w Internecie– jak bezpiecznie szukać pracy za granicą
–jak weryfikować prawdziwość agencji pośredniczących w zatrudnieniu
–umowa czarno na białym, czyli co powinna zawierać umowa o pracę podpisywana z pośrednikiem
–jakie zdrowe zasady podróżowania ustalić ze swoimi dziećmi, bliskimi, by zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie pracy za granicą czy podróży
–zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu.

Prowadząca: Beata Wosinek – z wykształcenia pedagog, profilaktyk, trener wykładowca oraz certyfikowany trener i mówca w John Maxwell Team Polska. Od 8 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania handlu ludźmi. Na co dzień prowadzę zajęcia profilaktyczne z uczniami w ramach programów rekomendowanych Unplugged, Art, Debata, oraz przeprowadza warsztaty według autorskich scenariuszy w tematyce przeciwdziałania uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem.

Prowadzi zajęcia profilaktyczne z tematyki przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu w ramach programu „Nie daj się kupić” finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a realizowanego przez Fundację Czas Wolności. Współtwórca i realizator programu „Libertas” skierowany do kobiet osadzonych w placówkach penitencjarnych, którego celem było wzmocnienie ich kompetencji społecznych, by po opuszczeniu jednostki nie stały się ofiarami przemocy i współczesnego niewolnictwa.Spotkanie (nieodpłatne) odbędzie się w ramach projektu „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W spotkaniu mogą wziąć udział kobiety, mieszkanki województwa śląskiego, które jeszcze nie brały udziału w tym projekcie.

Źródło UM Cieszyn

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz