Do czego służy wyłącznik przeciwpożarowy w systemach PPOŻ?

artykuł sponsorowany

Do czego służy wyłącznik przeciwpożarowy w systemach PPOŻ?

Optymalnie opracowany system przeciwpożarowy, czyli PPOŻ to większe bezpieczeństwo w trakcie pożarów. Jednym z elementów wchodzących w skład tego typu systemów jest wyłącznik przeciwpożarowy. Co to jest? Do czego służy? Gdzie jest montowany?

Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy?

Pod pojęciem jak wyłącznik przeciwpożarowy znajduje się rodzaj urządzenia elektrycznego, które ma formę wyłącznika podłączonego do instalacji elektrycznej w budynku. Głównym celem montażu wyłącznika przeciwpożarowego jest możliwość szybkiego odcięcia energii elektrycznej od wszystkich znajdujących się w budynku odbiorników – za wyjątkiem tych obwodów, które odpowiedzialne są za działanie instalacji i urządzeń potrzebnych do realizacji zadań gaśniczych i ratowniczych. Gdy służby docierają do budynku, wtedy mogą uruchomić wyłącznik przeciwpożarowy, aby dzięki temu odciąć dopływ prądu do różnych odbiorników w budynku. Minimalizuje to wtedy ryzyko pojawienia się poważnych wypadków na skutek porażenia prądem.

Gdzie montuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest konieczny w tych budynkach, które mają kubaturę większą niż 1 tysiąc m3 lub znajdują się w nich strefy zagrożenia wybuchem. Oczywiście, wyłącznik przeciwpożarowy może być zamontowany w każdym budynku, aby zapewnić wtedy skuteczną ochronę dla służb podczas prowadzonych akcji gaśniczych i ratowniczych.

Gdzie należy umieścić wyłącznik przeciwpożarowy?

Aby wyłącznik przeciwpożarowy rzeczywiście mógł skutecznie pełnić swoją funkcję, powinien być on zamontowany w odpowiednim miejscu, czyli tam, gdzie jest ona dobrze widoczny i łatwo dostępny dla każdego, kto musi z niego skorzystać. Najczęściej przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest umieszczany przy wejściu do budynku albo przy złączu. Musi być on również odpowiednio oznakowany z użyciem widocznego symbolu. Dzięki temu służby mogą od razu zauważyć wyłącznik przeciwpożarowy i skorzystać z niego na początku akcji. Montaż elementu jak wyłącznik przeciwpożarowy oraz innych elementów tworzących instalacje przeciwpożarowe warto powierzyć firmom, które mają w tym zakresie duże doświadczenie. Firma może wtedy przygotować kompleksowy projekt instalacji PPOŻ, który będzie obejmował odpowiednie urządzenia skutecznie wspierające bezpieczeństwo pożarowe w budynku.

Artykuł sponsorowany.

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 3

Fajne: 2

Procent fajnych głosów: 66.666667%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 33.333333%

Dodaj komentarz