Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

Sprawdziliśmy kto z kandydujących polityków zdobył poparcie burmistrzów lub innych ważnych i znanych postaci. W najbliższą Niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentalne do Sejmu i Senatu RP.

Wybory przeprowadzone zostaną na podstawie kodeksu wyborczego.
Zgodnie z konstytucją w wyborach do Sejmu wybieramy w całej Polsce łącznie 460 posłów, w 41 okręgach wyborczych. Wybieramy również 100 senatorów w 100 jednoosobowych okręgach wyborczych.
Głosujący otrzymają dwie karty do głosowania odpowiadające wyborom do Sejmu oraz do Senatu. Głosowanie polegać będzie na postawieniu znaku x w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu. To oznacza, że na każdej z kart do głosowania można postawić jeden znak x.

Poniżej przedstawiamy kandydatów do parlamentu ze Śląska Cieszyńskiego oraz okolicznych powiatów w naszym okręgu wyborczym.

Kandydaci do Senatu:

Tadeusz Kopeć

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Tadeusz Kopeć – kandydat na senatora

Tadeusz Kopeć – kandydat na Senatora – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Pochodzi z Cieszyna. Ukończył Wydział Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas studiów był aktywnym działaczem opozycyjnych organizacji studenckich. Po skończeniu studiów pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych Jastrzębie Zdrój. Senator RP obecnej i poprzednej kadencji oraz dwukrotny poseł na Sejm RP. Jako przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności poświęcił się pracy nad zmianami prawnymi ułatwiającymi działalność małych i średnich przedsiębiorstw, poprawiającymi ich dostęp do zamówień publicznych, przeciwdziałającymi zatorom płatniczym. Brał udział w poselskich pracach Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Poparcie dla Tadeusza Kopcia udzielili:

-Jadwiga Wiśniewska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego,

Prof.dr hab.n. med. Krystian Wita – lekarz kardiolog:
„Niewątpliwe sukcesy jakie odnosi oddział kardiologi w Szpitalu Sląskim w Cieszynie nie byłyby możliwe bez bezpośredniego zaangażowania i wsparcia Senatora RP Tadeusza Kopcia.”

Prof. Dr hab. Inz. Ryszard Barcik – naukowiec, polityk
„Przed czterema laty obaj walczyliśmy o mandat senatorski w jednym okręgu wyborczym. Zwracam się z prośbą do moich wyborców którzy w 2015 roku mi zaufali i proszę o oddanie głosu na Tadeusza Kopcia, bo to sprawdzony wybór!’

Jadwiga Klimonda – prezes Stowarzyszenia Dzieci Serc,
„Poparcie dla Pana senatora wyrażam za nie tylko ze względu na idee głoszone przez Prawo i Sprawiedliwość ale przez wzgląd na Pana wierność wartościom polskim i katolickim które powinny przyświecać dobremu parlamentarzyście.”

Prof. SGH dr hab. Zbigniew Krysiak – ekspert ekonomiczny, doradca w Kancelarii Prezydenta RP,
„Senator Tadeusz Kopeć w swojej działalności publicznej wdraża idee Sługi Bożego Roberta Schumana poprzez budowanie w Polsce modelu solidaryzmu społecznego i gospodarczego który stanowił dla Schumana fundament Wspólnoty Narodowej Europy bazujący na wartościach chrześcijańskich i nauce społecznej kościoła.”

Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, polityk, lekarz chirurg i samorządowiec: „Senator Tadeusz Kopeć dał się poznać jako rzetelny i pracowity parlamentarzysta. Dzięki dużemu doświadczeniu, swój mandat pełni z właściwa godnością pozostając wierny swoim przekonaniom”.

Antoni Szlagor– Burmistrz Miasta Żywiec

Hubert Maślanka

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Hubert Maślanka – kandydat na senatora

Hubert Maślanka– kandydat na senatora – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, 40 lat, urodzony w Żywcu, gdzie spędził większość życia. Obecnie mieszkaniec pod żywieckiej gminy Świnna. Pracownik samorządowy zatrudniony w Związku Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu na stanowisku Zastępcy Kierownika Referatu Prawnego. Większość zawodowego życia poświęcił obsłudze prawnej jednego z największych w Polsce unijnych projektów infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Społecznik, Prezes Stowarzyszenia “Kolej Beskidzka”, organizacji działającej na rzecz rozwoju transportu zrównoważonego w Polsce Południowej. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, odznaczony przez Prezydenta RP w 2019 r. Brązowym Krzyżem Zasługi.

Poparcia dla Huberta Maślanki udzielili:

Jan Olbrycht – polski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Jerzy Kronhold – polski poeta, dyplomata i działacz kultury. Dwukrotnie konsul generalny w Ostrawie oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie.

Tomasz Bujok – Burmistrz Wisły.

Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Cieszyna.

Sylwia Cieślar – Wójt gminy Goleszów.

-Borys Budka – polski prawnik, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, samorządowiec i polityk.

-Stowarzyszenie Kolej Beskidzka

Jerzy Jachnik

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Jerzy Jachnik – kandydat na senatora

Jerzy Jachnik – kandydat na Senatora – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 pochodzi z Bielska-Białej, z zawodu jest inżynierem metalurgiem, w sierpniu 2019 dołączył do nowo powstałego koła poselskiego Przywrócić Prawo, w 2009 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 Krzyżem Wolności i Solidarności. Uczestnik protestu przeciwko lokalizacji masztu Play przy Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

Poparcia dla Jerzego Jachnika udzielili:

Polskie Stronnictwo Ludowe PSL

Tomasz Jaskóła

Kandydaci do Sejmu RP:

Andrzej Molin

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Andrzej Molin – kandydat na posła

Andrzej Molin (lista nr. 5 kandydat nr.4) ubiegający się o stanowisko posła – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, mieszkaniec miasta Wisła, wieloletni nauczyciel, przez piętnaście lat dyrektor szkoły, w latach 2002-2006 radny Rady Miasta Wisła, był burmistrzem Wisły w latach 2006-2010, od 2015 r. do 2018 roku zasiadał jako radny w Radzie Powiatu Cieszyńskiego, obecnie jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest członkiem Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, jak również Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Poparcia dla Andrzeja Molina udzielili:

Jerzy Buzek – polski polityk i inżynier, profesor nauk technicznych. W latach 1997–2001 poseł na Sejm III kadencji oraz prezes Rady Ministrów.

 –Jan Olbrycht – polski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Sylwia Cieślar – wójt Goleszowa.

Tomasz Bujok – burmistrz Wisły.

Poparcie Tomasza Bujoka – Burmistrza Wisły

✅Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła przekazał mi swoje poparcie w nadchodzących wyborach do Sejmu RP, za co z całego serca dziękuję!?Dobro naszego regionu od zawsze było i będzie moim priorytetem. Proszę o Państwa głosy i zachęcam do obejrzenia nagrania ⤵️✅Andrzej MOLIN ??Lista nr 5, Kandydat nr 4

Opublikowany przez Andrzej Molin – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – kandydat do Sejmu RP Czwartek, 10 października 2019

Gabriela Staszkiewicz – burmistrz Cieszyna.

Poparcie Burmistrz Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz dla Andrzeja Molina

⭐Pani Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Cieszyna – przekazała mi swoje poparcie w nadchodzących wyborach do Sejmu RP. Nie zawiodę Pani zaufania i serdecznie dziękuję ?Proszę o Państwa głosy oraz zapraszam do obejrzenia wideo⤵️✅Andrzej MOLIN – Lista nr 5, Kandydat nr 4

Opublikowany przez Andrzej Molin – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – kandydat do Sejmu RP Piątek, 11 października 2019

Aleksandra Trybuś-Cieślar – była posłanka, dyrektor LOTE.

-Janina Żagan – wicestarosta, była burmistrz Cieszyna.

prof. Tadeusz Sławek – polski poeta, tłumacz, eseista, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, samorządowiec.

Magdalena Cieślar – radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Gabriela Lazarek

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Gabriela Lazarek – kandydatka na posła

Gabriela Lazarek (lista nr.5 kandydatka nr.6) – ubiegająca się o stanowisko na posła – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI,członek partii politycznej: Partia Zieloni, mieszka w Cieszynie, z zawodu jest fryzjerką, aktywistka i społeczniczka, brała udział w licznych akcjach, demonstracjach i protestach.

Popierający:

Olga Nawoja Tokarczuk – polska pisarka, noblistka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy.

Szymon Kułakowski

Jerzy Kronchold

Władysław Frasyniuk

Przemysław Major

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Przemysław Major – kandydat na posła

Przemysław Major (lista nr.1 kandydat nr.5) – ubiegający się o stanowisko na posła – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, pochodzi z Chybia, doradca i konsultant ds. samorządowych, ekspert ds. komunikacji społecznej, trener i koordynator projektów, samorządowiec, obecnie jest wice burmistrzem Cieszyna, prowadzi również firmę doradczo-consultingową.

Michał Brudny

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Michał Brudny – kandydat na posła

Michał Brudny (lista nr.3 kandydat nr.15) – ubiegający się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ ,członek partii Wiosna, obecnie jest właścicielem dwóch sklepów branży spożywczej, związany ze stowarzyszeniem działającym na rzecz wykluczonych – Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Warszawie.

Agnieszka Lamek-Kochanowska

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Agnieszka Lamek-Kochanowska – kandydatka na posła

Agnieszka Lamek-Kochanowska (lista nr.3 kandydatka nr.2) – ubiegająca się o stanowisko na posła – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,członek partii: Lewica Razem, z  Bielska-Białej, z zawodu jest antropologiem kultury, prezes Stowarzyszenia imienia Tadeusza Regera, członkini redakcji gazety “Równość” ,działa w strukturach Partii Razem w Bielsku-Białej, współorganizowała lokalne Czarne Protesty oraz uczestniczyła w proteście przeciwko lokalizacji masztu Play przy Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

Poparcia dla Agnieszki Lamek-Kochanowskiej udzielili:

-Anna Cieplak – polska animatorka kultury, aktywistka miejska i pisarka związana z Krytyką Polityczną,
“Długo z podziwem obserwowałam, jaką pracę społeczną Agnieszka Lamek-Kochanowska wykonuje na co dzień, nie tylko w czasie swojej kampanii wyborczej (…) W przypadku Agnieszki mam tylko jeden powód do narzekań – nie jest ona numerem jeden na liście Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej w tym okręgu.”

Joanna Wowrzeczko

Ryszard Macura

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Ryszard Macura – kandydat na posła

Ryszard Macura (lista nr.2 kandydat nr.7) – ubiegający się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, pochodzi z Cieszyna, przez 19 lat wykonywał zawód nauczyciela, przez 5 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły, był burmistrzem Cieszyna, obecnie jest zastępcą wójta gminy Istebna.

Poparcia dla Ryszarda Macury udzieli:

-Jan Kawulok – polski menedżer i samorządowiec,
“Zaproponowałem i przekonałem do udziału w wyborach Pana Ryszarda Macurę, osobę dobrze mi znaną, godną zaufania. Ryszard Macura ma duże dowiadczenie samorządowe; był burmistrzem Miasta Cieszyn, radnym powiatowym, atualnie sprawuje funkcję zastępcy wójta Gminy Istebnej. Jest osobą świetnie przygotowaną do pełnienia funkcji posła Sejmu RP. Zwracam sie więc z prośbą, apelem do tych, którzy oddali gło a moją osobę: zagłosujcie na Ryszarda Macurę! Jeżeli wszyscy zgodnie wybierzemy tę osobę, to zimia cieszyńska będzie miała swojego posła. W ciągu ostatnich 30 lat, w wyniku rozproszenia głosów, nigdy nasze środowisko nie miało swojego przedstawiciela w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.- Teraz mamy szansę to zmienić. “

-Adam Klimek,

Krystian Bartłomiej Kukuczka,

Danuta Kożusznik

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!
Danuta Kożusznik – kandydatka na posła

Danuta Kożusznik (lista nr.1 kandydatka nr.18) – ubiegająca się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe, z Cieszyna, z zawodu jest nauczycielem, prowadzi też własną działalność gospodarczą, Członek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia „Wszechnica”, KGW, OSP, Kółka Rolniczego oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Maria Starzyńska

Maria Starzyńska (lista nr.4 kandydatka nr.4) – ubiegająca się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, z Cieszyna.

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

Działa charytatywnie na rzecz dzieci i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w latach 2004-2007 byłą członkiem Unii Polityki Realnej.

W latach 2012- 2016 współpracowała z wydawnictwem Forum Media Polska z Poznania jako publicystka i ekspert publikując artykuły dotyczące pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy, lokalnego systemu wsparcia rodziny w pismach branżowych.Jest autorką poradników dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym oraz wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Małgorzata Kiereś

Małgorzata Kiereś (lista nr.1 kandydatka nr.3) – ubiegająca się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, z Istebnej.

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

Badaczka, dokumentalistka i popularyzatorka kultury górali beskidzkich, jest autorką “Stroju górali śląskich” i współautorką wydawnictwa “Strój cieszyński”.

Od 1980 r. pracuje w Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, od 1997 r. na stanowisku dyrektora, została laureatką prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga. Jest również redaktorką serii wydawniczej poświęconej strojom ludowym Karpat polskich – projektu edukacyjno-badawczego realizowanego od 2007r. przez Fundację Braci Golec.

Paweł Adam Małysz

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

Paweł Adam Małysz (lista nr.4 kandydat nr.7) ubiegający się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – aktualnie mieszka w gminie Chybie. Należy do partii KORWiN.

Joanna Cieślar

Jolanta Cieślar (lista nr.4 kandydatka nr.12) – ubiegająca się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ.

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

68 lat, zamieszkała w Skoczowie. Z zawodu inżynier budownictwa, ukończyła studia na kierunku budownictwo na Politechnice Śląskiej.

Magdalena Wawrzeczko

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

Magdalena Wawrzeczko (lista nr.2 kandydatka nr.15) – ubiegająca się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – członkini Prawa i Sprawiedliwości, 21 lat, Zamieszkała w Rudzicy, aktualnie studiuje prawo na Uniwersytecie Sląskim, przewodnicząca Forum Młodych PiS w Bielsku-Białej. Działa jako wolontariuszka w Fundacji Życie i Rodzina.

Poparcia dla Magdaleny Wawrzeczko udzielili:

Antoni Macierewicz – polski polityk, historyk, nauczyciel akademicki, publicysta,
“Magdalena Wawrzeczko jest bardzo pracowita aktywna i wysoce skuteczna w swoim działaniu. Jej pasją jest pomaganie innym oraz służenie Ojczyźnie. Magdalenę z pewnością cechuje wierność swoim poglądom oraz to, że otwarcie mówi o wartościach, które wyznaje. Jestem przekonany, że moja asystent będzie Państwa godnie reprezentować w Sejmie oraz ciężko pracować dla Was i całego Regionu. Dlatego 13 października proszę Państwa o głosy na Magdalenę Wawrzeczko.”

Artur Skłodowski

Artur Skłodowski (lista nr.4 kandydat nr.5) – ubiegający się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ.

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

40 lat, zamieszkały w Cieszynie. Pracuje jako przedstawciel handlowy.

Leszek Tyrna

Leszek Tyrna (lista nr.3 kandydat nr.5) – ubiegający się o stanowisko posła – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Kto kogo poparł w nadchodzących wyborach? Zobacz czy będziesz zdziwiony!

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 42 lata, zamieszkały w Goleszowie, z zawodu nauczyciel historii. Jest autorem publikacji, w których proponuje rozwiązania aktulanych problemów dotykająych współczesne społeczeństwa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Śląskiego Związku pszczelarzy, jak i również Towarzystwa Wędkarskiego TON.

Pełni funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej a także prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – oddział w Cieszynie.


Aby oddać głos należy w dniu wyborów udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania lokalu wyborczego, okazać komisji dokument tożsamości oraz pobrać kartę do głosowania. Przyjdź na wybory i oddaj swój głos na wybranego kandydata na posła oraz na senatora.

Poniżej podajemy pełne listy wyborcze z Okręgu nr.27 Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

1. NYKIEL Mirosława
2. PĘPEK Małgorzata Anna
3. SUCHOŃ Mirosław Tadeusz
4. MOLIN Andrzej Jan
5. GŁOMBEK Edyta Teresa
6. LAZAREK Gabriela Maria
7. MICHASIÓW Dariusz Stanisław
8. RYPLEWICZ Rafał Paweł
9. GIERTLER Łukasz Antoni
10. ŚLĘK Marcin Rafał
11. KASZOK Ewa
12. PIJANOWSKI Jerzy MarcinObywatelska RP
13. KRZYŻAK Karolina Józefa
14. ŁUKOWICZ Beata Anna
15. DESOŃ Bogdan Tomasz
16. JAFERNIK Bronisław
17. PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria
18. TOMCZYKIEWICZ Maciej Tadeusz

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1. FOLTYN Bronisław Edward
2. GRAJNY Robert Łukasz
3. BIELEWICZ Wojciech Tomasz
4. STARZYŃSKA Maria
5. SKŁODOWSKI Artur
6. MILCZANOWSKA-SZWEDA
7. MAŁYSZ Paweł Adam
8. WIEWIÓRA-BŁACHUT Marlena Maria
9. CZAPIGA Cezary Józef
10. KULA Patrycja Joanna
11. POLAŃSKI Andrzej Grzegorz
12. CIEŚLAR Jolanta Maria
13. MICHNIK Ronald Antoni
14. STRZAŁKOWSKA Grażyna Katarzyna
15. RUDNICKI Dawid Józef
16. ŚNIEŻEK Katarzyna Elżbieta
17. WALICZEK Paweł Teodor

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. SZEMLA Mirosław Stanisław
2. ORMANIEC Marian Albin
3. KIEREŚ Małgorzata
4. OGIEGŁO Alicja
5. MAJOR Przemysław
6. SZENDERA Waldemar Michał
7. JARCO Dawid Sylwester
8. WÓJCIK Ryszard Tadeusz
9. WENGLORZ Halina Stefania
10. ŻYŁA Tadeusz
11. KUĆKA Edward Stanisław
12. SZCZEPAŃCZYK-CHROBAK Magdalena Ewa
13. SOSNOWSKA Justyna Barbara
14. BRZOSKA-KRAWCZYK Brygida Urszula
15. GRZYB Andrzej Bernard
16. GAWĘDA Grzegorz Ryszard
17. BUTOR Lucyna
18. KOŻUSZNIK Danuta Maria

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. SZWED Stanisław
2. PUDA Grzegorz Paweł
3. MATUSZNY Kazimierz Władysław
4. DRABEK Przemysław Mieczysław
5. WÓJCIK Magdalena Ewa
6. GAŻA Grzegorz Krzysztof
7. MACURA Ryszard Arkadiusz
8. KANAFEK-LEWANDOWSKA Marcela Joanna
9. ADAMSKA Barbara Lucyna
10. ŁOŚ Konrad Tomasz
11.MIDOR Adrian Kamil
12. GOWIN Jarosław
13. DZIEDZIC Janusz Witold
14. BIEGUN Agnieszka Magdalena
15. WAWRZECZKO Magdalena Elżbieta
16. MICHNIK Renata Anna
17. PASIERBEK Łukasz Grzegorz
18. BIAŁOWĄS Beata Iwona

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1. KOPERSKI Przemysław Adam
2. LAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia
3. CZYLOK Leszek Zbigniew
4. SATŁAWA Henryk
5. TYRNA Leszek
6. CZAICKA Anna Maria
7. MADZIA Magdalena
8. BANOT Aleksandra Ewa
9. SŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta
10. PINDEL Władysław
11. GASPARSKA Katarzyna Olga
12. ZALEWSKA Alicja
13. HASIOR Aleksandra Maria
14. GRZYBEK Paulina Magdalena
15. BRUDNY Michał Jacek
16. MIECH Paweł Piotr
17. SIĄKAŁA Artur Jerzy
18. NOSKOWSKI Zbigniew Henryk

Zagłosuj!

2 punkty
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 22

Fajne: 9

Procent fajnych głosów: 40.909091%

Słabe: 13

Procent słabych głosów: 59.090909%

Dodaj komentarz