MODERNIZACJA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CIESZYNIE

MODERNIZACJA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CIESZYNIE

Dobiega końca modernizacja stadionu miejskiego w Cieszynie. Generalny wykonawca firma „GRETASPORT” z Dąbrowy Górniczej deklaruje, że stan prac jest bardzo zaawansowany i nie ma ryzyka opóźnień w realizacji inwestycji. Zgodnie z planem wszystkie prace mają zakończyć się w lipcu tego roku, zaś ostateczny termin oddania obiektu do użytku przewiduje się na koniec wakacji.

Koszt modernizacji to ponad 11 milionów złotych, z czego większość to środki własne miasta, natomiast 2 miliony pozyskano z Ministerstwa Sportu. Dofinansowanie uzależnione było od uzyskania odpowiedniej kategorii, dlatego też stadion będzie obiektem certyfikowanym klasy VA, spełniającym wymogi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

PZLA, mając na celu zapewnienie jak najlepszych warunków startu na imprezach lekkoatletycznych ustalił wymagania, jakie powinny być spełnione przy budowie stadionów, na których będą przeprowadzane zawody. Wymagania te, warunkujące uzyskanie odpowiedniej kategorii, dotyczą wyposażenia obiektów w urządzenia lekkoatletyczne, usytuowanie tych urządzeń, gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa dla zawodników, sędziów i publiczności; wyposażenie w sprzęt zawodniczy i sędziowski. Bardzo istotna jest odpowiednia nawierzchnia bieżni. Musi ona spełniać wymogi dotyczące parametrów technicznych takich jak: grubość, amortyzacja, wskaźnik odkształcenia pionowego, współczynnik tarcia, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie podczas zerwania. Parametry te muszą być potwierdzone certyfikatem i spełniać wymogi PZLA.

MODERNIZACJA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CIESZYNIE

Obecnie trwa brukowanie oraz prace związane z dokończeniem wieży sędziowskiej i budynku zaplecza sanitarnego. Prowadzone są tam roboty wykończeniowe – układanie płytek oraz montaż ceramiki. Gotowy jest budynek magazynowy, składający się z połączonych ze sobą kontenerówDokończono budowę ogrodzenia wokół stadionu, trwa remont płotu od strony al. J. Łyska. Na masztach zamontowano oprawy oświetleniowe oraz nagłośnienie. Dobiegł końca montaż krzesełek na trybunach od strony al. Łyska, gotowe są też trybuny dla gości od strony Młynówki. Daje to w sumie około 800 miejsc siedzących. Praktycznie zostały już zamontowane wszystkie urządzenia infrastruktury lekkoatletycznej. Wkrótce rozpocznie się najważniejszy etap budowy bieżni, czyli prace związane z nakładaniem nawierzchni poliuretanowej.

Zmodernizowany stadion w głównej mierze będzie pełnił funkcję stadionu lekkoatletycznego, ale jednocześnie ma służyć do prowadzenia treningów oraz rozgrywek piłki nożnej. W tym celu dokonano gruntownego remontu boiska piłkarskiego, które zostało wyposażone w elektroniczny system nawadniania, odpowiedni drenaż, warstwę odsączającą oraz nową nawierzchnię z trawą naturalną.

MODERNIZACJA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CIESZYNIE

Stadion lekkoatletyczny przy al. Łyska 21 w Cieszynie wchodzi w skład obiektów zarządzanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie. Po otwarciu pozostanie obiektem o charakterze ogólnodostępnym i co do zasady będzie udostępniany nieodpłatnie. Opłaty będą pobierane tylko w przypadku rezerwacji obiektu bądź jego części – po podpisaniu stosownej umowy. W celu prawidłowego funkcjonowania zostanie opracowany tygodniowy, szczegółowy harmonogram korzystania z obiektu. Przewiduje się, że godziny dopołudniowe będą zarezerwowane głównie dla cieszyńskich szkół, zaś po południu dla klubów sportowych, stowarzyszeń oraz klientów indywidualnych. Z podmiotami tymi zostaną podpisane umowy na udostępnianie stadionu lekkoatletycznego lub jego części (wybrane urządzenia bądź tory). W miarę wolnych godzin z urządzeń lekkoatletycznych będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani.

Na koniec warto nadmienić, że dotychczasowy stan obiektu uniemożliwiał prowadzenie działalności w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki, a tym bardziej organizowania jakichkolwiek zawodów. Stan bieżni oraz innych urządzeń sportowych był w fatalnym stanie. Podobnie było z trybunami, które zagrażały bezpieczeństwu przebywających tam osób.

Źródło: UM Cieszyn

Zagłosuj!

5 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 100.000000%

Dodaj komentarz