Reakcja Radnych na Skargę Mieszkańców na Basen

Reakcja Radnych na Skargę Mieszkańców na Basen

Niecodzienny zwrot akcji zaobserwowano podczas najnowszej narady Rady Miejskiej Cieszyna. Rozważano akceptację bądź odrzucenie skargi. Chociaż takie działania są dla rady rutyną, wydanie werdyktu zdarza się znacznie rzadziej.Przedmiotem delikatnej sytuacji była skarga, która znalazła swoją drogę do Rady Miejskiej, skierowana przeciwko dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Joannie Kasprzyńskiej. Kwestia dotyczyła regulaminu korzystania z krytego basenu, a za jej zgłoszeniem stali przedstawiciele klubów sportowych: MarioSport, MTP Delfin Cieszyn oraz KS Human Sport.W dokumencie skarżący kwestionowali przestrzeganie przez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 zasad wyznaczonych przez nią samej w zarządzeniu z lutego 2021 roku. Obejmowały one opóźnienie w udostępnieniu pływalni, nieprawidłowe zastosowanie zasad kolejności udostępniania jej, stosowanie nieuzasadnionych zasad przy tworzeniu grafiku korzystania z pływalni, utrudnianie lub uniemożliwianie realizacji zadań gminy Cieszyn podmiotom, które uzyskały na ten cel dofinansowanie, oraz podejmowanie działań niezgodnych z dyscypliną finansów publicznych. Skarżący zaznaczyli, że dyrektor szkoły bezprawnie ograniczyła dostęp do pływalni dla KS Human Sport na rzecz podmiotów, które nie zawarły z Cieszynem umów dotacyjnych o realizację zadań publicznych. Dyrektor, odnosząc się do skargi, złożyła wyjaśnienia, z których wynikało, że przestrzegała swoich zarządzeń.Sprawa basenu była wcześniej analizowana przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji. Efektem jej dyskusji i głosowania był projekt uchwały o przyjęciu skargi, a zatem uznania jej za zasadną.– W tej całej sprawie chodzi o 4 godziny popołudniowe. Nie zgadzam się z tezą, że dostęp do basenu był ograniczony i uważam, że pani dyrektor podjęła właściwe decyzje – wyraził się podczas sesji zastępca burmistrza, Krzysztof Kasztura.Jednakże stanowisko, przedstawione przez komisję, nie znalazło zrozumienia u Rafała Foltyna.– Nie widzę problemu, skargę uznaję za bezzasadną. Pani burmistrz na początku kadencji chciała zamknąć SP nr 4. Dyrektora tej placówki wybrała też pani burmistrz, wcale nie dawno. Szefowa tej szkoły miała kilka potknięć. Należało wtedy zaryzykować i zmienić dyrektora – stwierdził.– Wybór dyrektora szkoły odbywa się drogą konkursu i w przypadku pani dyrektor SP nr 4 był to wybór niemal jednomyślny – ripostował Kasztura.Radni zaakcentowali, że niekorzystny wpływ na obrady komisji miało niedostateczne przygotowanie kierownika basenu do rozmów, co głośno zauważyły Ewa Banot i Irena Fluder-Kudzia.– Priorytetem miały być kluby, realizujące „godziny dla miasta”. Problem powraca co jakiś czas, a zarządzenie na jego temat jest nieprecyzyjne. Czekamy na pomoc pani prawnik, może również pani burmistrz będzie mogła interweniować w tej kwestii – zwracała uwagę radna Brygida Pilch.– Grafik basenu to odpowiedzialność pani dyrektor. Jeśli konflikt występuje na poziomie kierownika basenu, zatrudnianego przez panią dyrektor, a klubami, które z basenu korzystają, to ta sprawa powinna zostać załatwiona w ramach szkoły – odpowiedziała burmistrz Gabriela Staszkiewicz. Głosowanie cieszyńskich radnych zakończyło się przyjęciem uchwały.

fot: cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz