Pomoc osobom bezdomnym w Cieszynie

W związku z nadejściem zimy i niskich temperatur, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje apel do mieszkańców Cieszyna o szczególną wrażliwość społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne przebywające na obszarze miasta!

Bezdomność to problem społeczny, charakteryzujący się brakiem stałego zamieszkania. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., pomoc osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy, która udziela pomocy w formie schronienia mieszkańcom, którzy z różnych powodów swoich trudności życiowych, zostali jego pozbawieni.

Na terenie naszej gminy funkcjonuje Schronisko dla osób bezdomnych – Centrum Edukacji Socjalnej przy ul. Błogocka 30, prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, w którym mogą zamieszkać zarówno osoby bezdomne jak i osoby opuszczające zakłady karne. 

Noclegownie dla osób bezdomnych.

Tu możesz spędzić noc:
ul. Frysztacka 69, Cieszyn

czynne w okresie zimowym: 18:00 do 8:00
czynne w okresie letnim: 19:00 do 7:00
tel: 501 696 311 (czynne w godzinach otwarcia)

 • nocleg,
 • ciepły napój i możliwość spożycia posiłku,
 • możliwość skorzystania z prysznica,
 • możliwość wymiany odzieży,
 • uzyskanie informacji na temat dostępnych form pomocy, wsparcie i pomoc w jej zorganizowaniu

Schronisko dla osób bezdomnych

ul. Kasztanowa 8, Cieszyn

czynne od 8:00 do 16:00
tel. 33 851 44 30

 • schronienie,
 • zapewnienie miejsca do przygotowania i spożycia poslku,
 • pomoc pracowników polegająca na wpieraniu i rozwiązaniu trudnej sytuacji, w tym uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności,
 • pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej,
 • pomoc w odzyskaniu dokumentów,
 • pomoc w odnowieniu kontaktów z rodziną itd. ,
 • pomoc socialna
 • pomoc prawna
 • pomoc i wsparcie psychologa
 • działania z zakresu aktywności zawodowej

Źródło: cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz