Cieszyńskie stacje benzynowe zostaną sprzedane

Cieszyńskie stacje benzynowe zostaną sprzedane

Została udzielona zgoda przez Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Arge Paliwa i Arge Nieruchomości przez BP Europa kontroli -jednak transakcja może dojść do skutku jedynie pod warunkiem, że BP sprzeda dwie stacje paliw w Cieszynie. 

Konieczne było przeprowadzenie badania rynku oraz weryfikacja danych przedstawionych przez BP Europe we wniosku o zgodę na transakcję.

Uczestnicy koncentracji zostali zapytani o ich opinie na temat przejęcia, wielkości własnej sprzedaży i zasięg terytorialny ich działalności. 

Zgromadzony materiał pokazał, że transakcja może ograniczyć konkurencję. 

Zarówno BP Europa, jak i Arge posiadają stacje paliw po obu stronach drogi ekspresowej S52 w Cieszynie. Obie są stacjami, które usytuowane są  przy wjeździe do Polski i również ostatnimi, które mijamy opuszczając nasz kraj.

 Zatem pojawiły się konkretne zarzuty- BP Europa mogłoby uzyskać pozycję dominującą na tym rynku po przeprowadzeniu koncentracji. 

W związku z krzywdzącymi oskarżeniami  został nasunięty warunek. 

BP Europa będzie musiało sprzedać dwie stacje paliw w rejonie Cieszyna.Realizacja tego warunku spowoduje, że planowana koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na lokalnych rynkach detalicznej sprzedaży paliw płynnych w Cieszynie 

Oceniając koncentrację, prezes urzędu może zakazać transakcji lub wydać zgodę na jej dokonanie, bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków.  Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zagłosuj!

9 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 5

Fajne: 4

Procent fajnych głosów: 80.000000%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 20.000000%

Ten wpis został dodany przez jednego z czytelników lub redakcję. U nas każdy może dodać coś od siebie:) Dodaj swój własny wpis!