Akcja zimowa

Akcja zimowa

Choć wciąż trwa kalendarzowa jesień, zimowa aura powoli daje o sobie znać. Dziś,
wzorem lat ubiegłych, prezentujemy Państwu informacje dotyczące akcji zimowej
oraz podajemy kontakty do instytucji, które dbają o stan dróg, chodników i innych
obiektów w związku z mrozem i opadami śniegu.

-Zespół akcji zimowej:
Dyspozytor – tel. służb. 882 566 925.
Koordynator – Sebastian Przeworski,
tel. służb. 33 479 52 67.
-Kierownik Działu Utrzymania Przestrzeni Publicznej Miejskiego Zarządu
Dróg w Cieszynie – Tomasz Domagała,
ul. Liburnia 4:
tel. służb. 33 479 52 52,
odpowiedzialny za: utrzymanie chodników i placów publicznych.
-Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Dróg Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie – Magdalena German:
tel. służb. 33 479 52 63,
odpowiedzialna za: utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych.
-Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7:
tel. służb. 986, 33 857 94 01, 33 857 94 00,
odpowiedzialny za: egzekwowanie od
administratorów i właścicieli budynków
właściwego utrzymania przyległych do
posesji chodników oraz bieżącego usuwania z dachów sopli lodowych.
-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon
w Pszczynie Baza GDDK iA w Skoczowie
prowadzi akcję zimową na ul. Granicznej
(droga ekspresowa S52) wraz z węzłem
„Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”.

-Drogi utrzymywane są w okresie zimowym w drugim standardzie zgodnie
z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad.
-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
prowadzi akcję zimową na ul. Katowickiej
od węzła Pastwiska do granicy miasta –
utrzymanie jezdni i chodnika.
-Zakłady pracy prowadzą akcję zimową na
drogach dojazdowych i na terenie przez
nie administrowanym.
-Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami “ZAPON” prowadzą akcję
zimową na drogach osiedlowych.

Telefony:

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie: 882
566 925, 33 479 52 61.
GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon
w Pszczynie, Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze: 33 853 89 19.
Wykonawca odśnieżania dla GDDKiA
– AVR: 885 666 170.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: 32 781 91 82.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w Cieszynie: 691 673 724.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cieszynianka”: 33 852 02 18.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa:
33 479 40 00.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Liburnia”:
33 851 07 09.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osiedle
Piastowskie”: 33 852 09 80.
Zakład Budynków Miejskich, ul. Liburnia 2a: 33 852 08 43, 33 851 33 70.
Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu
Nieruchomości „ZAPON”: 33 857 90 79.
Straż Miejska: 33 857 94 00, 986.
Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli
Nieruchomości: 33 852 13 83

Obiekty inżynierskie :

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie:
wszystkie obiekty inżynierskie (wiadukt, mosty, kładki ) usytuowane w ciągu
ulic są oczyszczane przez administratora
tychże ulic.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie, Baza GDDK iA Skoczów:
obiekt inżynierski usytuowany nad
drogą krajową S52 w ciągu ul. Katowickiej

Skrzynie z piaskiem :

ul. Hażlaska – pod schodami,
ul. Mennicza – Głęboka – koło murku
oporowego zieleńca (w rogu),
ul. Ratuszowa – Pl. Dominikański – na
chodniku,
ul. Śrutarska – rejon skrzyżowania
z ul. Młyńska Brama,
ul. Kluckiego – rejon skrzyżowania
z ul. Michejdy,
ul. Hallera – rejon Cieślarówki,
ul. Żwirki i Wigury – rejon Cieślarówki,
ul. Dębowa na podjeździe,
Park Liburnia od ul. Jerzego,
Park Liburnia przy schodach od strony parafii,
ul. Hażlaska,
ul. Gołębia,
ul. Frysztacka „Karolinka”

Źródło: Cieszyn.pl

Foto: Cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz