Akcja Zimowa rozpoczęta!

Akcja Zimowa rozpoczęta!

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie informuje, że ze względu na opady atmosferyczne i towarzyszące im niskie temperatury, rozpoczęto dyżury Akcji Zimowej na terenie naszego miasta.

Poniżej podajemy przydatne numery telefonów Akcji Zimowej:

  • Zespół Akcji Zimowej MZD – nr dyspozytora 882 566 925.
  • Koordynator Akcji Zimowej – odpowiedzialny za prawidłową koordynację działań akcji zimowej – tel. 693 955 317.
  • Kierownik Działu Utrzymania Przestrzeni Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn – tel. służb.: 882 566 925
  • Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Dróg Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie – tel. służb. 33 479 52 63, Odpowiedzialny za: utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych.
  • Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn – tel. służb. 986, 33 857 94 01, 33 857 94 00. Odpowiedzialny za: egzekwowanie od administratorów i właścicieli budynków właściwego utrzymania przyległych do posesji chodników oraz bieżącego usuwania z dachów sopli lodowych.

Dodatkowe przydatne informacje:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA w Skoczowie prowadzi Akcję Zimową na ul. Granicznej (droga ekspresowa S52) wraz z węzłem „Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”.
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice prowadzi Akcję Zimową na ul. Katowickiej od węzła Pastwiska do granicy miasta (utrzymanie jezdni i chodnika).
  • Zakłady pracy prowadzą Akcję Zimową na drogach dojazdowych i na terenie przez nie administrowanym.
  • Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami “ZAPON” prowadzą Akcję Zimową na drogach osiedlowych.

Źródło: MZD w Cieszynie

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz