Zmiana stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu

Zmiana stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu

Zmiana stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu
W kwietniu br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych ze zmianą stałej organizacji ruchu na płycie Rynku w Strumieniu. Prace będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu”.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Rynku, w tym pieszych użytkowników i polegać będzie na rozdzieleniu funkcji ciągu drogowego, od funkcji parkingu oraz przestrzeni wykorzystywanej przez pieszych, a także poprzez fizyczne wymuszenie ograniczenia prędkości pojazdów, na wlotach ul. 1 Maja i ul. Łuczkiewicza na Rynek, w wyniku zastosowania progów zwalniających oraz wprowadzenie strefy zamieszkania na Rynku (strona wschodnia, północna, zachodnia). Pierwsze propozycje zmiany organizacji ruchu na Rynku zostały przedstawione radnym i mieszkańcom w 2016 roku. Od tej pory przygotowanych było kilka koncepcji. Projekt wymagał uzgodnień z odpowiednimi instytucjami, a proponowane zmiany musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Ostatecznie koncepcję zatwierdziło Biuro Transportu i Organizacji Ruchu w Cieszynie. Zgodnie z projektem ograniczony zostanie ruch okrężny na Rynku i wprowadzona zostanie strefa zamieszkania za wyjątkiem drogi tranzytowej wzdłuż południowej pierzei. Projekt zmiany organizacji ruchu na Rynku został przedstawiony radnym i po jego pozytywnym zaopiniowaniu został skierowany do realizacji. O zmianie w organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu można było dowiedzieć się również podczas ostatniej debaty społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Bezpieczeństwo nasza wspólna sprawa” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie wraz z Gminą Strumień. –

Rynek w Strumieniu i tutejsza organizacja ruchu to temat, który już od wielu lat nam towarzyszy. Zmiana tej organizacji to trudna decyzja. Za nami wiele konsultacji, spotkań zarówno z mieszkańcami jak i radnymi. Zdaję sobie sprawę, że nie ma rozwiązań idealnych jednakże przyszedł czas aby uporządkować sytuację biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo – mówi Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu nastąpi do końca czerwca br.

Źródło: strumien.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz