Zbadają i udostępnią Cieszyńskie Podziemia. Co mogą ukrywać?

Zbadają i udostępnią Cieszyńskie Podziemia. Co mogą ukrywać?

To już prawie pewne! Będą kontynuowane prace rewitalizacyjne w ciągu średniowiecznych piwnic z wejściem w murze oporowym na ul. Przykopa. Oprócz tego rozpoczną się również w obszernej piwnicy pod Parkiem Pokoju, które to prace pozwolą na zaadaptowanie tych obiektów do funkcji atrakcji turystycznych Cieszyna. Cieszyn zbada też, czy wymienione piwnice mają połączenia z innymi podziemnymi pomieszczeniami. Jeżeli fakt się potwierdzi, będzie on punktem wyjścia do dyskusji nad perspektywami uruchomienia podziemnej trasy turystycznej w mieście.

Zakończyło się głosowanie nad projektami budżetu obywatelskiego w Cieszynie. Działania zw. z uruchomieniem podziemi zostały zakwalifikowane do realizacji jako jeden z zwycięskich projektów. Budżet przewidziany na realizację tej inwestycji to 75 tyś złotych.

Jak deklarują pomysłodawcy główne założenia pozostają niezmienne względem poprzedniej edycji projektu, realizowanego w latach 2015–2017. Działania podjęte w jego ramach mają przyczynić się do udzielenia
odpowiedzi na pytanie, czy Cieszyn ma perspektywy utworzenia w przyszłości podziemnej trasy turystycznej. Objęte projektem obiekty już same w sobie stanowić mogą atrakcje dla turystów i mieszkańców (co pokazują dwie ubiegłe edycje Cieszyńskiej Nocy Muzeów).

Potwierdzenie istnienia kolejnych pomieszczeń w piwnicy na ul. Przykopa, czy możliwości przedostania się z piwnicy pod Parkiem Pokoju do innych podziemnych pomieszczeń pozwoli na staranie się w przyszłości o większe środki z innych (pozamiejskich) funduszy. Temat „cieszyńskich podziemi” od wielu lat wywołuje dyskusje i głosy, że przygotowanie chociażby skromnej podziemnej trasy turystycznej znacznie podniosłoby walor turystyczny miasta.

Działania postulowane w założeniach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego w Cieszynie:

• wykonanie odwiertów w piwnicy na Przykopie, celem weryfikacji istnienia kolejnych pustek, czy pomieszczeń w ciągu;

• wysondowanie możliwości połączenia piwnicy pod Parkiem Pokoju z ciągiem piwnic pod kamienicami na ul. Szerokiej – zapewne również za sprawą wykonania odwiertów;

• usunięcie reszty gruzu z piwnicy na Przykopie (m.in. odsłonięcie posadzki w pierwszym pomieszczeniu), usunięcie gruzu i śmieci z piwnicy pod Parkiem Pokoju;

• zabezpieczenie obydwu stanowisk (m.in. wykonanie bezpiecznych schodów do piwnicy na Przykopie, do piwnicy pod Parkiem Pokoju również należałoby wykonać dogodne wejście oraz schody, choć na wydaje się to wykraczać poza budżet projektu);

• zaadaptowanie odgruzowanych pomieszczeń do funkcji atrakcji turystycznych Cieszyna (m.in. oświetlenie piwnic – priorytet, rozbicie zamurowania prowadzącego do piwnicy pod Parkiem Pokoju (mowa o znajdującym się pod ziemią, częściowo przebitym murze, oddzielającym korytarz prowadzący od wejścia do piwnicy, od samego pomieszczenia), osuszenie piwnic na Przykopie, zewnętrzna ekspozycja ze zdjęć niedostępnej kawerny z naciekami z piwnicy na ul. Przykopa – np. na murze oporowym, wykonanie „wirtualnego zwiedzania” pomieszczeń);

• ewentualne dalsze prace badawcze piwnicy na Przykopie, o której wciąż bardzo mało wiadomo (np. badania georadarem wykonane z piwnic budynków sąsiadujących z podziemiami, weryfikacja anomalii wykazanych dzięki dotychczasowym badaniom georadarowym, wykonanie sondaży archeologicznych co najmniej w trzech miejscach w celu rozpoznania technologii budowlanej pomieszczeń, pobranie prób do badań dendrochronologicznych w celu określenia daty ścięcia drzew użytych do budowy podłogi w trzeciej komorze obiektu, pomiary geodezyjne wnętrza – to akurat odnosi się również do piwnicy pod Parkiem Pokoju).

Wg projektu dokładny harmonogram prac i kosztorys zostanie opracowany przez fachowców z Muzeum Górnictwa Węglowego i Głównego Instytutu Górnictwa – przy kooperacji Działu Archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego i akceptacji Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wnioski z dotychczasowych badań:

Zbadają i udostępnią Cieszyńskie Podziemia. Co mogą ukrywać?
Wnioski z badań cieszyńskich podziemi metodą georadarową
Zbadają i udostępnią Cieszyńskie Podziemia. Co mogą ukrywać?

Wnioski z odwiertów wykonanych w cieszyńskich podziemiach

Zobacz również:


Źródło: Cieszyn.pl oraz Facebook.com

Zagłosuj!

13 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 11

Fajne: 9

Procent fajnych głosów: 81.818182%

Słabe: 2

Procent słabych głosów: 18.181818%

Dodaj komentarz