Zakaz reklam w Cieszynie wchodzi w życie!!! Czy posypią się mandaty?

Zakaz reklam w Cieszynie wchodzi w życie!!! Czy posypią się mandaty?

Zbliża się termin wejścia w życie wytycznych przyjętych przez Cieszyn dotyczących wyglądu naszego miasta. Już niedługo mija pierwszy okres dostosowania istniejących szyldów i reklam do zapisów uchwały krajobrazowej w Cieszynie.

Pierwszy z okresów dostosowania powierzchni reklamowych zacznie obowiązywać od 25 grudnia 2020 roku!

Czego dotyczy?
– reklam i szyldów na ogrodzeniach
– reklam w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna
– reklam na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków.

 • Właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, których dotyczą  przedstawione przepisy prosimy o dostosowanie do obowiązujących zasad. Po upływie  terminu dostosowania, będą przeprowadzane kontrole. W przypadku braku dostosowania może zostać nałożona kara finansowa – wyjaśnia Anna Syrokosz, zajmująca się w Urzędzie Miejskim w Cieszynie architekturą miejską, zabytkami i ochroną krajobrazu.

Co zmienia uchwała krajobrazowa?

NA OGRODZENIACH:

Reklamy na ogrodzeniach

W uchwale zabrania się umieszczania REKLAM na ogrodzeniach, a więc wszystkie istniejące REKLAMY będą musiały zostać zdjęte! Od tej reguły jest jedynie jeden wyjątek dotyczący ogrodzeń służących tymczasowemu wygrodzeniu placu budowy na czas prowadzenia robót.

Szyldy na ogrodzeniach

SZYLDY na ogrodzeniach są dopuszczane, gdyż stanowią potrzebną informacją w miejscu prowadzonej działalności.  Należy je dostosować do następujących warunków:

 •  mogą być umieszczane wyłącznie w pasie o szerokości 1,2m od bramy wjazdowej lub furtki
 • w sposób nie przekraczający wysokości ogrodzenia
 • maksymalna powierzchnia ekspozycyjna to 0,7m2
 • dopuszcza się wykonanie szyldów będących elementem bramy lub przęsła ogrodzenia pod warunkiem zachowania formy ażurowej. W tym przypadku powierzchnia ekspozycyjna nie może przekroczyć 3 m2

NA „ZABYTKACH” I „ZABYTKOWYM TERENIE”:

Na nieruchomościach na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (http://www.cieszyn.pl/gez/)  i w rejestrze zabytków oraz na terenie Historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyna  REKLAMY w większości będą musiały zostać zlikwidowane. Jedyne dopuszczalne formy reklamy na tych terenach to:

 • na budynkach tylko umieszczane w gablotach w poziomie parteru (powierzchnia reklamy nie może przekroczyć 3 m2)
 • na tzw. „słupach ogłoszeniowych” w formie walca
 • na wiatach przystankowych (powierzchnia max 3 m2)
 • w formie wolnostojącej – w tym przypadku powierzchnia reklamy nie może przekroczyć 0,7 m2.  Nośnik informacji  musi być na stałe związany z gruntem.
 • Na  dostosowanie istniejących SZYLDÓW przewidziano dłuższy czas – na to pozostają jeszcze 3 lata.

Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (www.cieszyn.pl/gez/).  Należy zwrócić uwagę, że przywołane powyżej regulacje uchwały krajobrazowej dotyczą nie tylko budynków ujętych w GEZ lub rejestrze zabytków, ale również całej nieruchomości, na której te budynki się znajdują. Wymienione regulacje dotyczą również wszystkich  nieruchomości mieszczących się w granicach wpisanego do rejestru Układu urbanistyczny miasta Cieszyn (http://www.um.cieszyn.pl/historyczny-uklad-urbanistyczny-miasta-cieszyna.html)  – wyjaśnia Anna Syrokosz.

SZYLD CZY REKLAMA?

Najważniejsze dla zrozumienia warunków uchwały krajobrazowej jest rozróżnienie pomiędzy szyldem a pozostałymi formami reklamy. Szyld rozumiany jest jako każda reklama umieszczana na tej samej nieruchomości, na której znajduje się reklamowana działalność.

W razie pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Anna Syrokosz
krajobraz@um.cieszyn.pl tel. 33 4794 377

Zagłosuj!

9 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 9

Fajne: 6

Procent fajnych głosów: 66.666667%

Słabe: 3

Procent słabych głosów: 33.333333%

Dodaj komentarz