To już pewne! Nowa kopalnia węgla będzie fedrować na Śląsku Cieszyńskim

To już pewne! Nowa kopalnia węgla będzie fedrować na Śląsku Cieszyńskim

Niestety ta wiadomość nie wszystkich ucieszy. W ciągu najbliższych lat w Bziu pod Jastrzębiem powstanie nowa kopalnia, a na terenie gminy Zebrzydowice rozpocznie się fedrowanie węgla.

Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża „Bzie Dębina 1 – Zachód”. Złoże zlokalizowane jest na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin Pawłowice oraz Zebrzydowice. Pokłady węgla znajdują się około tysiąca metrów pod ziemią i zajmują powierzchnię ponad 12 kilometrów kwadratowych.

Zasoby “Bzie-Dębina” mogą pozwolić nawet na trzy dekady pracy kopalni. Prawie 98% pokładów to złoża węgla koksowego.

Z prospektu spółki JSW S.A. dowiadujemy się, że podjęto już decyzję o wydzieleniu ze struktur Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie nowej kopalni, noszącej nazwę – od nazwy złoża węgla: Bzie-Dębina. Zasoby operatywne nowej kopalni szacowane są na ponad 180 mln ton węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód oraz Bzie-Dębina 2-Zachód (113,8 mln ton, koncesja należy już do JSW). Około 95% zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35.

Od 2018 roku w polu Bzie trwały prace badawcze związane z zagęszczeniem siatki otworów dla pełniejszego rozpoznania złoża. W trakcie są roboty korytarzowe udostępniające pokłady węgla. Dla usprawnienia procesów technologicznych konieczne jest również wyposażenie szybu zjazdowo – materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Oprócz wyposażenia całej niezbędnej infrastruktury obiektu, trzeba wybudować również szyb wentylacyjny.

KWK Bzie-Dębina obejdzie się natomiast bez własnego zakładu przeróbczego, ponieważ wydobyty tam surowiec trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki Ruchu Zofiówka.

Pierwsza tona węgla ma wyjechać na powierzchnię nowej kopalni już w 2022 roku.

Lokalizacja kopalni Bzie-Dębina:

Zagłosuj!

2 punkty
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 22

Fajne: 9

Procent fajnych głosów: 40.909091%

Słabe: 13

Procent słabych głosów: 59.090909%

Dodaj komentarz