Targowisko w Cieszynie czeka remont za ponad milion złotych!

Targowisko w Cieszynie czeka remont za ponad milion złotych!

Targowisko rolno-spożywcze w Cieszynie czeka modernizacja. W ramach zadania wyburzony zostanie budynek szkoły. Nastąpi utwardzenie nawierzchni, ponadto powstanie murowany budynek WC z przeznaczeniem zarówno dla kupujących, jak i dla handlujących wraz z pomieszczeniem gospodarczym.

Miejsce zyska nawierzchnię z drobnowymiarowej kostki betonowej, ogrodzenie, wiatę, instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną (deszczową i ogólnospławną). Targowisko doposażone zostanie w stojak na rowery, miejsce na gromadzenie odpadów, monitoring terenu oraz małą architekturę. 

W ramach programu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020). Poziom pomocy: 63,63 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 000 000 zł. 

Przewidywany koszt inwestycji – 1 100 000 zł. 

Przewidywane zakończenie realizacji: grudzień 2019.

Źródło: UM Cieszyn

Zagłosuj!

16 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 16

Fajne: 13

Procent fajnych głosów: 81.250000%

Słabe: 3

Procent słabych głosów: 18.750000%

Dodaj komentarz