Tag: 1938

  • 8 punktów
    Fajne Nie lubię

    Razem głósów: 10

    Fajne: 6

    Procent fajnych głosów: 60.000000%

    Słabe: 4

    Procent słabych głosów: 40.000000%

    Cieszyn pod zaborami?

    Zakłamywanie historii na zamku w Cieszynie Na murze Szkoły Muzycznej odsłonięto tablice, której treść wzbudziła spore kontrowersje wśród historyków i zwykłych mieszkańców Cieszyna. Mowa o fragmencie „Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, pierwszy niezależny od zaborców organ władz odradzającego się Państwa Polskiego”. Czy Śląsk Cieszyński faktycznie znajdował się pod zaborami? – pytają adwersarze, zarzucając autorom tekstu żonglerkę […] Więcej

  • 1 punkt
    Fajne Nie lubię

    Razem głósów: 19

    Fajne: 7

    Procent fajnych głosów: 36.842105%

    Słabe: 12

    Procent słabych głosów: 63.157895%

    2 października 1938 roku polskie wojsko wkroczyło do Zaolzia, od 1920 roku należącego do Czechosłowacji

    W konsekwencji polsko-czeskiego konfliktu granicznego z lat 1919-20, wojny Polski z bolszewikami i wykorzystaniu tej okoliczności przez Czechów oraz ich propagandy Zaolzie zostało przyznane na konferencji w Spa Czechosłowacji. 18 lat później sytuacja międzynarodowa zmieniła się niekorzystnie dla rządu w Pradze. Na świecie dokonywano coraz to nowe zmiany granic, w wykonaniu przede wszystkich Niemiec, Włoch […] Więcej