Sukces modernizacji oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie

Sukces modernizacji oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie

We wrześniu 2023 roku zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 6 milionów złotych, przy czym większość finansowania pochodziła z źródeł zewnętrznych.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie, która była planowana od 2021 roku, wreszcie została ukończona na przełomie jesieni 2023 roku. Dzięki znacznym środkom finansowym, głównie pozyskanym z zewnątrz, jakość oczyszczanego ścieku została znacząco poprawiona, co korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

Koszt modernizacji wyniósł ponad 6 milionów złotych, co stanowi znaczące zaangażowanie finansowe. Warto zaznaczyć, że Gmina Hażlach sfinansowała tę inwestycję głównie dzięki dofinansowaniom zewnętrznym oraz zwrotowi podatku VAT, co jest praktyką powszechnie stosowaną przy tego typu projektach. W Hażlachu inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej trwają już od kilku lat, a całkowity koszt tych działań przekroczył 14 milionów złotych, przy czym znaczna część tych środków również pochodziła z różnych źródeł dofinansowań.

Wójt Gminy Hażlach, Grzegorz Sikorski, zaznaczył, że to nie koniec planów związanych z ulepszaniem gospodarki wodno-ściekowej w regionie. Kolejnym krokiem w rozwoju jest rozbudowa oczyszczalni w Hażlachu, co otworzy drogę do dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w wielu miejscowościach, takich jak Zamarski, Kończyce Wielkie, czy samo Hażlach. To ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego na terenie Gminy Hażlach.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie jest kolejnym przykładem, jak ważne jest inwestowanie w infrastrukturę wodno-ściekową, co ma wpływ nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale również na zachowanie czystości i zdrowia środowiska naturalnego.

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz