Strumień: Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Strumień: Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024
Strumień: Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w dotychczasowym publicznym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w publicznych przedszkolach

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola publicznego po raz pierwszy, lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać w dniach 6-13 lutego br. w sekretariacie przedszkola. Formularze wniosków zostaną udostępnione na stronach internetowych danego przedszkola lub w sekretariacie danej placówki. Przedszkola publiczne nie mają swojej rejonizacji – wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym może być złożony maksymalnie w trzech placówkach. W trakcie naboru brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe oraz kryteria ustalone przez Radę Miejską (załącznik nr 3 i 4). Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli opisuje załącznik nr 1.Wykaz wszystkich przedszkoli funkcjonujących w Gminie Strumień podany jest w zakładce Edukacja>>Przedszkole (http://strumien.pl/przedszkola).

REKLAMA Strumień: Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenia dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych

Przypominamy rodzicom dzieci, które w tym roku szkolnym kończą edukację przedszkolną, że zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zapisy do klas pierwszych w obwodowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na bieżąco prowadzone są przez dyrektorów szkół

Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej, na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Wykaz publicznych szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Strumień podany jest w zakładce Edukacja>>Szkoły Podstawowe (http://strumien.pl/szkoly-podstawowe).
Źródło: strumien.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

Strumień: Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024
REKLAMA Strumień: Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024
REKLAMA Strumień: Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Strumień: Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Dodaj komentarz