Spotkania z seniorami w Cieszynie

Spotkania z seniorami w Cieszynie

14 lutego w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz rozpoczęła spotkania z cieszyńskimi seniorami. Wydarzenie dedykowane było zarówno osobom w wieku dojrzałym, jak również wszystkim mieszkańcom, którzy byli zainteresowani tematem.

Polityka senioralna stanowi dziś jeden z priorytetowych obszarów działań wielu polskich miast. Nie inaczej jest w Cieszynie, który poprzez dialog i bezpośredni kontakt z mieszkańcami dąży do tego, by polityka senioralna nie była oparta jedynie na pięknie brzmiących hasłach, ale przede wszystkim znalazła swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach, które przyniosą oczekiwane efekty.

Pierwszym krokiem ku temu stała się przeprowadzona w naszym mieście ankieta, która dedykowana została osobom powyżej 60 roku życia. Celem badania, które rozpoczęło się 2 maja i trwało do
3 czerwca 2022 r., była analiza sytuacji i potrzeb osób w wieku senioralnym, zamieszkujących na terenie Cieszyna. I co najważniejsze, działanie to stało się przyczynkiem do rozmów – nie tylko z osobami
w wieku senioralnym, ale również z młodszym pokoleniem mieszkańców, z rodzinami osób starszych i ich opiekunami. Każdy głos i każda opinia są ważne, gdyż wskazują one kierunek, w którym
powinna podążać polityka senioralna Gminy Cieszyna w kolejnych latach. Spotkania z mieszkańcami zostały zaplanowane tak, by różne terminy, godziny i lokalizacje pozwoliły chętnym osobom na
uczestnictwo, bez względu na miejsce zamieszkania i codzienne obowiązki. Po Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, OSP Cieszyn-Bobrek oraz Szkole Podstawowej
nr 2, przyszedł czas na spotkania w centrum miasta – w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”.

– Myślę, że takie spotkania to naprawdę dobry pomysł, przede wszystkim dlatego, że każdy może wziąć w nich udział i przedstawić swoje pomysły, zastrzeżenia, opinie, ale również problemy z którymi, my ludzie starsi, często się borykamy – mówiła jedna z uczestniczek. – Musimy o sprawach ludzi starszych rozmawiać głośno i otwarcie, dlatego cieszy mnie fakt, że mogłam podzielić się bezpośrednio
z Burmistrz Cieszyna swoimi spostrzeżeniami. Myślę, że tylko w ten sposób uda się wypracować rozwiązania, które będą “celowały” w nasze potrzeby, to znaczy potrzeby ludzi w wieku senioralnym.

Dodatkowo cieszy fakt, że spotkania dały możliwość głębszego wejrzenia w codzienność ludzi starszych. Spojrzenia na świat ich oczami. Bezcenne były również wszystkie propozycje, uwagi, wymiana myśli.

Warto dodać, że spotkaniom z mieszkańcami towarzyszą konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2023-2026. Zachęcamy raz jeszcze do podzielenia się swoimi opiniami. Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2023-2026 dostępny jest na stronie www.cieszyn.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z Projektem uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2023-2026 dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.um.cieszyn.pl

Źródło: UM Cieszyn

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz