Skoczów: jest dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła!

Skoczów: jest dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła!

Skoczów: jest dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła!
W dniach od 13 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów, planowanych do realizacji w 2023 roku.Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać:• bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1, pok. 2;• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, gdzie terminem złożenia wniosku jest data nadania w Urzędzie Pocztowym;• drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Formularze wniosków oraz regulamin dostępne są w załącznikach poniżej, a w formie papierowej można je otrzymać:• w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1, pok. 2,• w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 3, pok. 20.Wnioski dostępne są również na stronie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie https://www.skoczow.pl (w zakładce: dla mieszkańców › ochrona środowiska › dofinansowania), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoczów (w zakładce: menu przedmiotowe › tablica ogłoszeń).O kolejności zawierania umów nie decyduje kolejność składania wniosków. W pierwszej kolejności będą dofinasowane inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła, stanowiące tzw. grupę priorytetową dofinansowania.Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 3 pok. 20 oraz pod numerami tel. 33 828 01 34, 33 828 01 43.
Źródło: skoczow.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz