SKŁAD RADY SENIORÓW MIASTA USTROŃ

SKŁAD RADY SENIORÓW MIASTA USTROŃ
Wpis zamieszczony przez:UM Ustroń – Wydział Organizacyjny33 8579 317 Data zamieszczenia : 22-11-2021Burmistrz Miasta Ustroń informuje: W dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się Zebranie Wyborcze, na którym dokonano wyborudo Rady Seniorów Miasta Ustroń.Kandydaci zgłoszeni do Rady Seniorów dokonali wyboru członków do Rady Seniorów Miasta Ustroń spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów w głosowaniu bezpośrednim i tajnym,za pomocą kart do głosowania.Komisja ds. weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ustroń, a także obsługi zebrania oraz ustalenia wyników wyborów do Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego po podliczeniu głosów ważnych do Rady Seniorów Miasta Ustroń zostali wybrani:Brudny KarolChmielewski WłodzimierzChraścina KarolKozieł BogdanPawelec IrenaProcner DanutaSikora JózefSuchanek AnnaWoźniak Agnieszkaustron.pl

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz