Sierpniowa Burza w Wiśle: Straty Oszacowane na 10 Milionów Złotych

Sierpniowa Burza w Wiśle: Straty Oszacowane na 10 Milionów Złotych

Deszczowa Klęska w Wiśle: Burmistrz Tomasz Bujok Wyjaśnia Plan Naprawy

Tomasz Bujok, burmistrz Wisły, podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawił sytuację po intensywnych opadach deszczu, które spowodowały uszkodzenia na terenie Basenów Wisła. Najważniejsze informacje dotyczące napraw i przywracania funkcji miastu przedstawiono podczas konferencji.

Intensywne opady deszczu uszkodziły elektronikę, która sterowała m.in. pompami na terenie Basenów Wisła. Burmistrz Bujok wyjaśnił, że konieczna będzie wymiana większości urządzeń. Na szczęście obiekt jest ubezpieczony, więc środki na naprawę zostaną pokryte z ubezpieczenia.

Naprawy obejmują także gminne drogi oraz most do Dziechcinki, który wymaga przebudowy po wezbraniu potoku. Burmistrz podkreślił, że pojawiło się także osuwisko, które będzie musiało zostać usunięte przez Wody Polskie.

Tomasz Bujok wyraził nadzieję, że Urząd Marszałkowski wesprze władze miasta w likwidacji szkód na drogach. Już teraz deklarowano pomoc na poziomie 1 miliona złotych, jeśli Sejmik Województwa Śląskiego zatwierdzi tę pomoc, co pozwoli na usunięcie szkód na kilku drogach.

Burmistrz podkreślił także problem zarastających brzegów Wisły i potoków, a także nanoszonego żwiru w korytach rzek. Odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu spoczywa na Wodach Polskich, które do tej pory nie wywiązują się z tego zadania. W związku z tym, burmistrz planuje zorganizować spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich, aby ustalić harmonogram działań mających zapobiec zarastaniu brzegów rzek na terenie miasta.

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz