Raport o stanie gminy – nowy obowiązek samorządów

Raport o stanie gminy – nowy obowiązek samorządów

Wchodzą w życie nowe mechanizmy kontroli gmin i jednostek samorządowych.

Po raz pierwszy roczny raport o stanie gminy trzeba będzie przygotować do końca maja bieżącego roku. Czy jest to szansa na zwiększenie transparentności polityki samorządowej?

Na początku ustalmy podstawowe fakty. Ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy. Zgodnie ustawą: do 31 maja każdego roku wójt gminy ma obowiązek przedstawić Radzie raport o stanie gminy. Będzie on każdorazowo prezentowany na sesji absolutoryjnej. Co ważne, prezentacji obowiązkowo towarzyszy debata na temat raportu. Podczas jej trwania zabierać głos będą mogli mieszkańcy gminy. Jest to zupełnie nowy mechanizm włączenia mieszkańców w proces kontroli społecznej władzy.

Jak to wygląda debata o raporcie w praktyce?

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: co najmniej 20 osób (w gminach do 20 000 mieszkańców) lub co najmniej 50 osób (w JST powyżej 20 000 mieszkańców). Maksymalna liczba uczestników debaty wynosi 15 osób chyba, że inaczej zdecyduje Rada. Co ważne radni w trakcie debaty mogą zabierać głos bez limitu czasowego.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Powiązanie debaty z instrumentem wotum zaufania nadaje dużej rangi politycznej samemu Raportowi. Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania będzie skutkowało możliwością przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta.

Jakie korzyści płyną ze wprowadzonych zamian?

Po pierwsze raport o stanie gminy umożliwi coroczny monitoring sytuacji w każdym samorządzie i dokonanie obiektywnej oceny zachodzących zmian. Po drugie włączenie mieszkańców w debatę umożliwi wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców.

Bez wątpienia kierunek przyjętych zmian jest słuszny niemniej kluczowe jest pytanie o to w jaki sposób samorządy będą realizować nowy obowiązek. Czy raport o stanie gminy da nową jakość polityce lokalnej? Czy włączanie obywateli w dialog w samorządem będzie mechanizmem trwałym? Na te pytania będzie można odpowiedzieć w drugiej połowie roku. Aktualnie warto przyglądać się samorządom opracowującym raporty ażeby uwzględniły głos mieszkańców.

Czytaj więcej: https://www.raportostaniegminy.pl

Artykuł sponsorowany przy współpracy z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.

Raport o stanie gminy – nowy obowiązek samorządów


Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 3

Fajne: 2

Procent fajnych głosów: 66.666667%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 33.333333%

Dodaj komentarz