Przegląd rynku pracy w Skoczowie

Przegląd rynku pracy w Skoczowie

Skoczów jest dość starym miastem, którego założenie datuje się na XIII wiek. Prawa miejskie uzyskał w XIV wieku. To niewielkich rozmiarów miasteczko zdominowane jest przez kobiety. W podziale na liczbę mieszkańców kobiet i mężczyzn statystyki wyglądają następująco: 52,4% kobiety, 47,6% mężczyźni. W ciągu 15 lat liczba mieszkańców miasteczka zmniejszyła się o 2,9%.

Na zmniejszającą się liczbę mieszkańców może mieć bezpośredni wpływ rynek pracy w Skoczowie. Bezrobocie w Skoczowie w roku 2017 wyniosło 4,5%. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców osób pracujących w Skoczowie było 451. Ile zarobił w 2017 roku przeciętny pracownik w Skoczowie? Stawka została określona przez GUS na poziomie 3 773,12 PLN. Taka kwota jest równoważna dla 83,3% przeciętnego wynagrodzenia brutto na terenie całej Polski.

Najwięcej osób aktywnych zawodowo w Skoczowie pracuje w przemyśle i budownictwie. Pozostali zatrudnieni są w sektorze rolniczym oraz usługowym. Co ciekawe, jak podaje GUS 1422 osoby ze Skoczowa, są zatrudnione poza miastem i dojeżdżają do pracy do innych miast i miejscowości. Z kolei aż 2760 przyjeżdża do pracy w Skoczowie spoza terenu gminy.

Struktura wiekowa bezrobotnych w Skoczowie wykazuje, że największą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 24-35 lat. Zwracając uwagę na wykształcenie, największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia w Skoczowie mają osoby z wykształceniem wyższym oraz zawodowym/podstawowym. Aczkolwiek w ostatnim czasie osoby z wykształceniem zawodowym/fachowcy szybciej znajdują pracę w Skoczowie niż osoby z wykształceniem wyższym.

Skoczów jest urokliwym miasteczkiem położonym nad Wisłą. Pisał o nim sam Jan Długosz. Jako dawny ważny szlak handlowy niegdyś cieszył się poważaniem wśród kupców. Z dawnych lat pozostało w Skoczowie kilka zabytków, które stanowią atrakcję turystyczną, zwłaszcza dla osób zainteresowanych historią. Dodatkowo tereny gminy Skoczów bogate są w obszary zielone sprzyjające rekreacji. Stanowi to potencjał inwestycyjny, który może mieć bezpośredni wpływ na rozwój miasta Skoczów, a zwłaszcza na rozwój lokalnego rynku pracy. Bardzo modne w ostatnim czasie gospodarstwa agroturystyczne dają możliwość stworzenia nowych miejsc pracy w Skoczowie.

Artykuł przygotowany przy pomocy Portalu Praca.pl posiadającego Oferty Pracy w Skoczowie

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zagłosuj!

9 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 11

Fajne: 7

Procent fajnych głosów: 63.636364%

Słabe: 4

Procent słabych głosów: 36.363636%

Dodaj komentarz