Potwierdzenie LEGITYMACJI PRASOWEJ

Potwierdzenie LEGITYMACJI PRASOWEJ

NINIEJSZYM POTWIERDZA SIĘ WAŻNOŚĆ OKAZANEJ LEGITYMACJI PRASOWEJ WYDANEJ PRZEZ REDACJĘ PORTALU CIESZY.PL

PRESS ID CARD CONFIRMED.