Osoby bezdomne zajmują most, rywalizując z funkcjonariuszami z Polski i Czech.

Osoby bezdomne zajmują most, rywalizując z funkcjonariuszami z Polski i Czech.

Czeskie i polskie służby napotykają na nietypowy problem związanym z incydentami, w których uczestniczą osoby bezdomne. Te osoby uporczywie zatrzymują się na Moście Przyjaźni w Cieszynie, który jest przejściem granicznym, i nękają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Służby podejmują próby interwencji, ale osoby bezdomne zdają się nie reagować na te działania. Gdy czeska straż miejska pojawia się na miejscu, przemieszczają się kilka metrów, aby uniknąć interwencji, ponieważ znajdują się wówczas po polskiej stronie granicy.

Ludność Czeskiego Cieszyna jest niepokojona obecnością osób bezdomnych, którzy regularnie przebywają w popularnych miejscach, w tym na Moście Przyjaźni, który prowadzi do polskiej części miasta. Codziennie przez ten most przechodzi wielu turystów i miejscowych, którzy są natrętnie zaczepiani przez osoby bezdomne pytające o pieniądze lub papierosy.

Osoby bezdomne zajmują most, rywalizując z funkcjonariuszami z Polski i Czech.

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 2

Fajne: 2

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz