Opóźnione inwestycje

Opóźnione inwestycje

Rada Miejska dokonuje comiesięcznej aktualizacji budżetu miejskiego, co pozwala na skuteczniejsze wydatkowanie pieniędzy m.in. na zaplanowane inwestycje. Radni Cieszyńskiego Ruchu Społecznego są zaniepokojeni przesunięciem – na wniosek obecnego burmistrza Ryszarda Macury – z tegorocznego budżetu ponad 15 milionów złotych na rok kolejny. Remonty i zaplanowana na ten rok rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej zostały prawie nietknięte.

Wydano na ten cel zaledwie 50 tysięcy złotych z przewidzianego miliona siedmiuset tysięcy. Ponadto radni z CRS-u zastanawiają się nad zasadnością wyłaniania projektów w drodze konkursów. Za rozrzutność uważają wydanie 15 tysięcy złotych na nagrodę za projekt modernizacji budynku przy ulicy Zamkowej 1, który nie zostanie prawie wcale zrealizowany. Nie zostanie również zrealizowany remont budynku przy ulicy Błogockiej, w którym ma znaleźć się przytułek dla bezdomnych. Ponadto koszty realizacji zadania wzrosły o niespełna 60%. Pomimo wzrostu wydatków inwestycyjnych na polskim rynku nawet o 30% ponad dwukrotna podwyżka kosztów jest zastanawiająca.

Zdaniem przewodniczącej Rady Miasta i kandydatki na burmistrza – Gabrieli Staszkiewicz – opóźnienia w inwestycjach oraz wzrost kosztów są wynikiem nieaktualizowania projektów oraz kosztorysów, które są sporządzane znacznie wcześniej niż realizacja projektów. Wśród projektów, które nie zostaną zrealizowane w tym roku, znalazły się m.in. budowa sieci kanalizacyjnych, modernizacja murów oporowych, budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska.

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 18

Fajne: 10

Procent fajnych głosów: 55.555556%

Słabe: 8

Procent słabych głosów: 44.444444%

Dodaj komentarz