OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI OD 25 LISTOPADA

OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI OD 25 LISTOPADA

Bezpośrednia obsługa prowadzona będzie w Ratuszu (Rynek 1) w zakresie:rejestracji urodzeń, rejestracji zgonów,ewidencji ludności i dowodów osobistych,gospodarki odpadami komunalnymi,spraw związanych z Programem “Czyste Powietrze”,rozliczania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła,Obsługa możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.W pozostałym zakresie spraw pomieszczenia Urzędu Miejskiego nie będą dostępne dla interesantów.Kasa Urzędu Miejskiego w Skoczowie jest nieczynna dla interesantów.W czasie obowiązywania ograniczenia dokumenty należy doręczać za pośrednictwem operatora pocztowego, przez środki komunikacji elektronicznej (ePuap, e-mail: um@um.skoczow.pl) lub do wrzutni na korespondencję, umieszczonej na drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów. Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie pisemnej zostanie wysłane drogą mailową na wskazany przez interesanta adres e-mail.

Źródło: skoczow.pl

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz