Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna

Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna

Burmistrz Miasta Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz, ogłosiła nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta. Potrzebni są opiniujący oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań na rok 2023. Lista zakresów przedmiotowych znajduje się poniżej.

  1. kultura fizyczna – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
  2. kultura fizyczna – wspieranie szkolenia sportowego
  3. turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
  4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
  5. kultura i sztuka
  6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży
  8. ochrona i promocja zdrowia
  9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Aby zgłosić się do komisji konkursowych, należy wysłać pocztą lub poprzez e-mail formularz zgłoszeniowy do dnia 6.12.2022 do godziny 15:00.

Dane adresata: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Więcej szczegółowych informacji na stronie: Cieszyn.pl – serwis informacyjny (www.cieszyn.pl)

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz