Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna

Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna
Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna

Burmistrz Miasta Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz, ogłosiła nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta. Potrzebni są opiniujący oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań na rok 2023. Lista zakresów przedmiotowych znajduje się poniżej.

  1. kultura fizyczna – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
  2. kultura fizyczna – wspieranie szkolenia sportowego
  3. turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
  4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
  5. kultura i sztuka
  6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży
  8. ochrona i promocja zdrowia
  9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Aby zgłosić się do komisji konkursowych, należy wysłać pocztą lub poprzez e-mail formularz zgłoszeniowy do dnia 6.12.2022 do godziny 15:00.

REKLAMA Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna

Dane adresata: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Więcej szczegółowych informacji na stronie: Cieszyn.pl – serwis informacyjny (www.cieszyn.pl)

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna
REKLAMA Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna
REKLAMA Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna

Nabór do komisji konkursowych Urzędu Miasta Cieszyna

Dodaj komentarz