Na ratunek gminom turystycznym

Na ratunek gminom turystycznym

Pandemia znacząco obniżyła wpływy do budżetów gmin turystycznych. Z pomocną ręką przyszło województwo śląskie i przekazało turystycznym gminom 8 mln zł.

Skorzystały również te ze Śląska Cieszyńskiego. Wisła, Ustroń, Istebna, Brenna i Jaworze. To turystyczne gminy Śląska Cieszyńskiego, które otrzymały wsparcie województwa.

Czeki samorządowcom przekazali: marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz radni: Agnieszka Biegun, Ewa Żak i Stanisław Baczyński.

Pomoc będzie miała formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych. Wysokość wsparcia wyniesie do 125 procent utraconych w 2021 roku dochodów budżetowych z tytułu decyzji podjętych przez organy gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Wysokość wnioskowanej pomocy na jedną gminę wynosi nie więcej niż 2 mln zł (dotyczy gminy, w których stosunek ilości miejsc noclegowych w gminie liczonej do ilości mieszkańców w gminie przekracza wskaźnik 0,5) i po 500 tys. zł w przypadku pozostałych.

– Zgodnie z zapowiedzią, już w pierwszym kwartale bieżącego roku, rozpoczynamy realizację programu wsparcia dla gmin, które w dużej mierze utrzymują się z turystyki, ale pandemia mocno tą działalność ograniczyła. Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy pomocy, która zagwarantuje im w miarę szybkie przywrócenie ruchu turystycznego na poziomie odpowiednim do stabilnego funkcjonowania. Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując konkretne atrakcje czy obiekty turystyczne chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

– Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Budżety naszych gmin, często opierających je na turystyce, mocno ucierpiały. Pomoc nadeszła z województwa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – zaakcentował Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku.

– Te środki realnie pomagają przedsiębiorcom, którym możemy na przykład pomóc umarzając podatek od nieruchomości na okres, gdy nie mogą normalnie wskutek pandemii funkcjonować – dodaje Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Warto przypomnieć, że w styczniu Sejmik województwa przyjął uchwałę o wsparciu gmin, dla których turystyka jest jedną z kluczowych branż gwarantujących wpływy do budżetu. Wzorem ubiegłego roku branża otrzyma zastrzyk, ale kwota pomocy będzie znacznie wyższa, bo wyniesie aż 84 mln zł. Pakiet zostanie uruchomiony już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Na początek pomiędzy gminy została rozdzielona kwota 8 mln zł. Szczyrk zostanie wsparty kwotą 2 mln zł. Pomoc tej samej wielkości otrzyma również Wisła, 1 mln zł dostanie Ustroń, po 500 tys. zł gminy Istebna, Jeleśnia i Bielsko-Biała, 477 tys. zł otrzymają Wilkowice, 300 tys. zł Węgierska Górka, 298 tys. zł zasili budżet gminy Brenna, 200 tys. zł trafi do gminy Jaworze, 125 tys. zł do Rajczy i 100 tys. zł do Gilowic.

W Wiśle dzięki tym środkom powstanie parking w obrębie kompleksu Jonidło oraz posadowienie obiektu modułowego Centrum Edukacji Ekologicznej, zostanie także przebudowana kładka w Parku Kopczyńskiego. W Szczyrku przebudowany zostanie kompleks sportowy przy ulicy Sosnowej, zagospodarowany Park „Zwierzyniec” i doposażone strefy aktywnego wypoczynku. W Ustroniu powstanie tężnia miejska, w Istebnej Pump Track, w Jeleśni centrum przesiadkowe. W Bielsku-Białej zostaną wybudowane parkingi przy szlakach turystycznych, w Węgierskiej Górce zostaną zmodernizowane rekreacyjne przestrzenie publiczne.

Czytaj więcej:
https://slaskie.pl/content/finansowa-pomoc-dla-gmin-turystycznych

Źródło: Slaskie.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Ten wpis został dodany przez jednego z czytelników lub redakcję. U nas każdy może dodać coś od siebie:) Dodaj swój własny wpis!