Lodowisko w Cieszynie otwarte! Sprawdź ceny i godziny otwarcia w sezonie 2019/2020

Lodowisko o wymiarach 30 x 60 metrów jest częścią Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków. Zobacz ceny biletów i godziny otwarcia ogólnodostępnej ślizgawki w tym sezonie.

Adres: Cieszyn, ul.Sportowa 1
Tel. (+48) 33 851-00-07

Godziny otwarcia lodowiska*

  • Poniedziałek: 8:00, 10:00, 12:00, 13:45, 19:00
  • Wtorek: 8:00, 10:00, 12:00, 13:45, 19:00
  • Środa: 8:00, 10:00, 12:00, 13:45, 19:00
  • Czwartek: 8:00, 10:00, 12:00, 13:45
  • Piątek: 8:00, 10:00, 12:00, 13:45, 19:00
  • Sobota: 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
  • Niedziela: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00

*Powyższe godziny otwarcia ogólnodostępnej ślizgawki mogą ulec zmianie.  Aktualny harmonogram zgodnie z kalendarzem na stronie sport.cieszyn.pl.

Ceny biletów:

Bilet jednorazowy normalny: 6 zł.
Bilet ulgowy 4 zł .

Wypożyczenie pary łyżew: 6 zł/ godz.
Wypożyczenie kasku: 3 zł/ godz.

Pełny cennik na stronie:
http://www.sport.cieszyn.pl/obiekt/lodowiskorolkowisko

Zniżki oraz bilety ulgowe:

1. Posiadacze Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny są uprawnieni do zniżki 50%.
2.Do korzystania z biletów i karnetów ulgowych są uprawnieni:
– dzieci do lat 7,
– uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych i dziennych szkół policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
– studenci studiów dziennych do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
– emeryci i renciści na podstawie legitymacji rencisty, emeryta lub dowodu osobistego wraz z odcinkiem renty lub emerytury,
– posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora,
– osoby niepełnosprawne z widocznym kalectwem lub na podstawie dokumentu orzekającego o niepełnosprawności.
3.Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub organizację zawodów w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez polskie związki sportowe w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na kolejny okres.
4. Wprzypadku udostępnienia zamrożonej tafli lodowiska lub hali z zamrożoną taflą lodowiska w okresie 1 maja – 15 września do ceny dolicza się dodatek w wysokości 50% ceny podstawowej.

* Dopuszcza się możliwość zastosowania upustu do 20% w przypadku, gdy zamawiający zamawia większą ilość jednostkową z zakresu świadczonych usług objętych cennikiem oraz w przypadku organizacji imprez mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w mieście lub promocji miasta.

Zagłosuj!

20 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 26

Fajne: 20

Procent fajnych głosów: 76.923077%

Słabe: 6

Procent słabych głosów: 23.076923%

Dodaj komentarz