Kolejne nieprawidłowości w COK? Dyrektor rezygnuje ze stanowiska!

Kolejne nieprawidłowości w COK? Dyrektor rezygnuje ze stanowiska!

To ostatnie miesiące pracy Pani Moniki Sikory-Monkiewicz, obecnej dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Z informacji przekazanych przez burmistrza Ryszarda Macurę wynika, że rozwiązała z nim umowę o pracę za porozumieniem stron (sic!), tuż przed posiedzeniem Rady Miasta na którym miał zostać przedstawiony raport Komisji Rewizyjnej z działalności Domu Narodowego! Obowiązuje ją jednak trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Kolejnego dyrektora będzie trzeba wyłonić w drodze konkursu. Zapewne nie nastąpi to wcześniej niż po wyborach samorządowych.

Atmosfera skandalu

Warto przypomnieć, że w połowie lipca w artykule na łamach portalu Cieszy.pl ujrzały światło dzienne pierwsze doniesienia o nieprawidłowościach związanych z korzystaniem z telefonów służbowych. Jak się okazało, z numerów należących do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury wysyłano smsy premium w konkursie organizowanym przez Dziennik Zachodni pn. Osobowość Roku 2017 w kategorii: Kultura powiatu cieszyńskiego. Łącznie z pieniędzy podatników wydano około 1700 zł. Pierwotnie kwota ta była zaniżana przez Panią Monikę Sikorę-Monkiewicz, która początkowo obarczyła winą pracowników i do dzisiaj nie przyznała się do głosowania na siebie. Pomimo, że najwięcej smsów premium wysłano z przypisanego właśnie do niej numeru.

Więcej o aferze SMS w artykule:

Pani Dyrektor COK kłamie? Kompromitacja Cieszyńskiego Ośrodka Kultury.

Decyzja burmistrza

Po pierwszych doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach w Domu Narodowym burmistrz Ryszard Macura poprosił o wyjaśnienia od podległej mu pracownicy. Zadeklarowała ona zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków na konto bankowe COK i nie otrzymała tzw. premii dyrektorskiej. Burmistrz miasta nie mniej jednak, nie uznał za zasadne zwolnić panią Dyrektor dyscyplinarnie. Nie złożył również zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w podległej mu jednostce.

Rada Miasta zleca kontrolę

Z takim zamieceniem sprawy pod dywan nie mogła zgodzić się zarówno przewodnicząca Rady Miasta Gabriela Staszkiewicz, jak i radni Cieszyńskiego Ruchu Społecznego CRS, którzy końcem sierpnia wnioskowali o wniesienie pod obrady projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Cieszyńskim Ośrodku Kultury.

Było to jedyne narzędzie, którym dysponuje Rada Miejska – gdyż radni nie mają bezpośredniego wpływu na politykę personalną, którą prowadzi obecny włodarz Cieszyna. Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną we wrześniu. Oficjalny protokół z kontroli został przekazany do Pani Dyrektor która ma 7 dni na odniesienie się do jego treści. Z nieoficjalnych źródeł wynika że działania kontrolne potwierdziły nieprawidłowości.

Więcej o kontroli w artykule:Komisja Rewizyjna sprawdzi COK

Wierzchołek góry lodowej?

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się z anonimowych źródeł podobno w trakcie kontroli doszukano się również nieprawidłowości w zakresie wyboru wykonawcy na usługi świadczone dla Domu Narodowego. Najprawdopodobniej nie zastosowano się zarówno do Regulaminu Zamówień jak i do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wg naszych informacji zalecona została dalsza kontrola jednostki.

Odejście z przytupem

Jak informują źródła zbliżone do COK, obecna dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury – najwyraźniej przeczuwając dalszy rozwój wydarzeń – postanowiła postawić przysłowiową “kropkę nad i”.

Parę godzin przed rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy o pracę, Pani Monika Sikora – Monkiewicz, niespodziewanie na odchodne zwolniła jedną z swoich podwładnych. Powszechnie szanowana pracownica z ponad trzydziestoletnim stażem pracy w tej instytucji oraz nienagannym przebiegiem zatrudnienia została zwolniona na rok przed wejściem w tzw. przedemerytalny okres ochronny. Oficjalny powód? Brak zaufania oraz działanie na szkodę instytucji.

Działanie na szkodę COK!?

Z relacji poszkodowanej wynika, że działaniem o którym mowa było stwierdzenie, że w jednym z pomieszczeń Domu Narodowego brakuje kaloryfera i szyby zabezpieczającej w korytarzu. Jeżeli zwrócenie uwagi na niedociągnięcia związane z remontem budynku Domu Narodowego są działaniem na szkodę COK, to pozostaje tylko powinszować tak wybitnej osobowości..

Zagłosuj!

30 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 38

Fajne: 31

Procent fajnych głosów: 81.578947%

Słabe: 7

Procent słabych głosów: 18.421053%

Jeden komentarz

Odpowiedz

Dodaj komentarz