Jak dalej rozwijać polsko-czeską współpracę transgraniczną?

Jak dalej rozwijać polsko-czeską współpracę transgraniczną?

Podsumowanie dotychczasowej współpracy transgranicznej, podniesienie jej poziomu i wyznaczenie kierunków jej dalszego rozwoju – tak w skrócie można podsumować najważniejsze założenia polsko-czeskiego projektu “InfoSpace”, realizowanego wspólnie przez polską i czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz stowarzyszenie Człowiek na granicy.

Polsko-czeska współpraca transgraniczna w Euroregionie Śląsk Cieszyński nabiera tempa z każdym rokiem. Obok ogromnego zaangażowania wielu podmiotów, organizacji i osób, duże znaczenie w jej rozwijaniu mają także unijne środki, dzięki którym w kończącym się powoli bieżącym okresie programowania udało się dotąd wesprzeć blisko 170 inicjatyw o ogromnym znaczeniu transgranicznym. Próbując podsumować to co udało się osiągnąć przez ostatnie 6 lat, Euroregion Śląsk Cieszyński oraz stowarzyszenie Człowiek na granicy postanowili zaszczepić w polsko-czeskiej współpracy transgranicznej kolejny element profesjonalizacji. Pomóc ma w tym m.in. dalszy transfer dobrych praktyk w zakresie zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową z pogranicza francusko-niemieckiego, gdzie od ponad 30 lat w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Eurodystrykt PAMINA działa komórka INFOBEST.

– W ramach projektu “InfoSpace” chcemy skorzystać z cennej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy naszych partnerów z pogranicza francusko-niemieckiego wykorzystując ją do rozwijania przestrzeni do zarządzania informacją na naszym terenie – wyjaśnia Bogdan Kasperek, dyrektor biura Stowarzyszenia “Olza”, reprezentujący polską część Euroregionu Śląsk Cieszyński i dodaje, iż mimo wielu sukcesów w ramach dotychczasowego rozwijania współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, nadal jest sporo miejsca na jej rozszerzanie i pogłębianie.

W ramach realizacji projektu, jego partnerzy odbyli już jedną wirtualną wizytę na pogranicze francusko-niemieckie, a do kolejnej właśnie się przygotowują. Przygotowania obejmują także podsumowanie dotychczasowej współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim. Powodem do podsumowań oraz wyznaczania nowych kierunków współpracy jest wspomniany wcześniej koniec okresu programowania unijnej perspektywy finansowej, która od 2014 roku wspiera cenne inicjatywy podejmowane wspólne przez partnerów z Polski i Czech.

– Od 23 lat Euroregion Śląska Cieszyńskiego przełamuje rzeczywiste i mentalne granice między naszymi krajami. Do działań tych nawiązuje również projekt “InfoSpace”, w ramach którego chcemy w odpowiedni sposób przygotować się na najbliższą przyszłość – dodaje Tomáš Balcar, dyrektor wykonawczy Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Terytorialnej, reprezentującego czeską część Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Efektem podsumowań, które w dużym stopniu opierać się będą na doświadczeniach i oczekiwaniach osób, instytucji, przedstawicieli samorządów i organizacji aktywnie działających na rzecz współpracy transgranicznej, będzie także aktualizacja strategii przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński w odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2021-2027.

– Czas szybko biegnie i nim się obejrzeliśmy minęło 6 lat rozwijania transgranicznych partnerstw, którym znacząco pomagał program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, a także będący jego częścią Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Nasze stowarzyszenie rozwijało się wraz z rozwojem programu, dlatego z przyjemnością przyjęliśmy propozycję, by pomóc w zebraniu dotychczasowych doświadczeń, wypracować nowe narzędzia współpracy i tym samym rozwijać polsko-czeską współpracę transgraniczną – wyjaśnia Petra Slováček Rypienová, reprezentująca w projekcie “InfoSpace” stowarzyszenie Człowiek na granicy.

Już wkrótce na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych pojawią się kolejne informacje na temat postępów w realizacji projektu “InfoSpace”. Zachęcamy do ich śledzenia, a także aktywnego udziału w poszczególnych działaniach projektu.

Zagłosuj!

9 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 5

Fajne: 4

Procent fajnych głosów: 80.000000%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 20.000000%

Ten wpis został dodany przez jednego z czytelników lub redakcję. U nas każdy może dodać coś od siebie:) Dodaj swój własny wpis!

Dodaj komentarz