Istebna: Informacja w sprawie rozpoczęcia prac nad nowym Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu

W związku z przystąpieniem do prac zmierzających do realizacji zadania pt. „Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów na lata 2023-2032″ dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych zlokalizowanych na terenie gmin powiatu cieszyńskiego będą wykonywane prace taksacyjne w lasach przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu. O terminie i miejscu wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów będą powiadomieni w późniejszym terminie. Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych oznaczonych jako Ls i nie obejmą innych gruntów porośniętych roślinnością drzewiastą.

Źródło: istebna.eu

Zagłosuj!

8 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 2

Fajne: 2

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz