Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Przypomnienie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona  jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna

Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, w wyniku której powstają odpady komunalne, że do dnia 8 grudnia 2021 r. istnieje możliwość:

    • złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę;
    • odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych,  jeżeli nieruchomość została wyłączona z systemu ww. oświadczeniem.

Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie złoży w wyznaczonym terminie żadnego z powyższych oświadczeń, to przez okres trwania umowy na odbiór odpadów komunalnych, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nie będzie mógł wyjść z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych bądź z powrotem do niego dołączyć.

Źródło: cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz