Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Przypomnienie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona  jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, w wyniku której powstają odpady komunalne, że do dnia 8 grudnia 2021 r. istnieje możliwość:

    • złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę;
    • odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych,  jeżeli nieruchomość została wyłączona z systemu ww. oświadczeniem.

Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie złoży w wyznaczonym terminie żadnego z powyższych oświadczeń, to przez okres trwania umowy na odbiór odpadów komunalnych, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nie będzie mógł wyjść z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych bądź z powrotem do niego dołączyć.

Źródło: cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz