Hażlach: Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

Hażlach: Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków
Hażlach: Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

Hażlach: Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków
  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie lub
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie, ul. Bielska 3a, 43-400 Cieszyn lub
  • przesłać drogą e-mail na adres:cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl.

Niezależnie od powyższego informuję, iż w dniu 06.01.2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2022 o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U.2022.2727 ), wobec czego miejsca utrzymywania drobiu (nawet 1 sztukę!) należy zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Międzyświeciu. Bardzo proszę o poinformowanie i przypomnienie posiadaczom drobiu mieszkających na terenie przez Państwa administrowanym o ww. obowiązkach.

Z poważaniem

Bogusław Kubica

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
Źródło: hazlach.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

Hażlach: Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków
REKLAMA Hażlach: Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków
REKLAMA Hażlach: Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

Hażlach: Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

Dodaj komentarz