Goleszów: Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24

Goleszów: Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24

Goleszów: Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24
W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Goleszów.Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się 13 marca 2023 r., i potrwa do 24 marca 2023 r. W ramach postępowania uzupełniającego termin ten rozpocznie się 29 maja 2023 i potrwa do 5 czerwca 2023 r. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną odbywać się będzie od 27 marca do 6 kwietnia br. oraz od 5 do 9 czerwca br. (w ramach postępowania uzupełniającego). Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 24 kwietnia br. oraz 15 czerwca br. (postępowanie uzupełniające). Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które powinno nastąpić w terminie od 25 do 28 kwietnia lub od 16 do 20 czerwca (postępowanie uzupełniające). Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 8 maja 2023 r. oraz 21 czerwca w przypadku postępowania uzupełniającego. Tabela obrazująca terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Goleszów: Szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych gminy Goleszów.
Źródło: goleszow.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz